Arginin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Radby på landsorten

Byar som upprättades i dalgångar bestod vanligtvis av hus byggda på långa och smala tomter.

Silverbromid (AgBr)

En blekgul, kristallin förening som bryts ned i solljus.

2-metylbutan (C₅H₁₂)

Isopentan är en isomer till pentan och används som lösningsmedel.

Fyr

Fyrar används som navigeringshjälp åt fartyg som går i kustnära farvatten.

Leucin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Konstruktion av ett elementhuset

Byggnader uppförda med prefabricerade betongelement var vanliga i de forna Öststaterna .

Bygga former (enfärgad)

Bygg 3D-former med enhetskuber med hjälp av olika vyer.

Timmerhus

Timmerhus var en typisk bostadstyp i Ungern under Árpád-eran.

Asparaginsyra

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Fenylalanin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Kväve (N₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

Koldioxid (CO₂) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Syre (O₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Kolmonoxid (CO) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

The Alhambra in the 16th century (Spain)

The name of this magnificent palace complex originates in Arabic and means 'the red one'.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

The first days in school

Learn the concept of colours, numbers, letters and shapes while playing

Egers slott (Ungern, 1500-talet)

Slottet i Eger fick sin slutliga form och blev en viktig del i den nya gränsfästningskedjan på 1500-talet.

Nationella symboler och sevärdheter

Med hjälp av detta spel kan vi lära oss om nationella symboler och sevärdheter runt om i världen.

Added to your cart.