Serin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Metylformiat (C₂H₄O₂)

Metylformiat är en ester av myrsyra och metanol och förekommer som arom i vissa frukter.

Prolin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna. Dess aminogrupp och den tredje kolatomen i...

Metionin

En svavelhaltig aminosyra.

Osmansk sultan (1500-talet)

Ledaren för det Osmanska riket var sultanen, herre över liv och död.

Ozon (O₃)

En allotrop av syre som består av tre syreatomer.

Lysine

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Valin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Glutamin

En av tjugo proteinbyggande aminosyror.

Asparaginsyra

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Cystein

Cystein är en aminosyra innehållande svavel, den är en av aminosyrorna som bygger upp...

Asparagin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Klädsel (Ungern, 900-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Barbarernas klädsel (400-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Helikopterexperimentet (Oszkár Asboth, 1928)

Som en milstolpe i flygets historia, gjorde Oszkár Asboths första helikopter sin första...

Glutaminsyra

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Katolsk gravkyrka (Feldebrő, Ungern)

Denna sockenkyrka som byggdes på 1000-talet, är en av de viktigaste historiska...

Gruppering av kroppar 1.

Denna animation illustrerar olika grupperingar av kroppar genom konkreta exempel.

Motoriserat flygplan (János Adorján, 1910)

Byggandet av flygplanet ”Libelle” (Trollslända) är en av milstolparna i (ungersk)...

Eurasiska avarer (700-talet)

Avarerna etablerade ett stabilt imperium i Donaubäckenet mellan 500- och 600-talen.

Added to your cart.