Ungerska armén på 1400-talet (infanteri)

En av de viktigaste enheterna av Matthias Corvinus Svarta Armé var infanteriet.

Historisk karta (platser)

Hitta historiskt viktiga platser på blindkartan.

Leonardo da Vincis uppfinningar - Krigsmaskiner

Leonardo da Vinci hade även ett brett skissutbud av artillerivapen.

Bosättningar under Árpád-eran

Grophus var typiska bostäder under Árpád-eran.

Hajduker (ungersk soldat på 1500-talet)

Fursten Stefan (István) Bocskay skapade en framgångsrik armé från tidigare beväpnade...

Helikopterexperimentet (Oszkár Asboth, 1928)

Oszkár Asboths första helikopter gjorde sin första flygning år 1928, en milstolpe i...

Administrativ karta över Ungern

Denna animation visar Ungerns viktigaste regioner, län och städer.

Cis-2-penten (C₅H₁₀)

Cis-2-penten är en isomer av penten.

Klädsel (Västeuropa, 1500-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

1,1,2,2-tetrafluoreten (C2F4)

En färglös, luktfri gas som är en monomer av teflon.

Fenol (C₆H₅OH)

Den enklaste av de aromatiska hydroxiföreningarna.

Bromfluorklormetan (CHClBrF)

Molekylen har två enantiomerer: stereoisomerer som är varandras spegelbilder och inte kan...

Svaveldioxid (SO₂)

Svaveldioxidutsläpp är den främsta orsaken till surt regn. Svaveldioxid är en...

Formamid (metanamid) (HCONH₂)

En färglös, något viskös, hygroskopisk vätska som används vid framställning av myrsyra,...

D-ribos (C₅H₁₀O₅)

Den öppna kedjeformen av ribos som förekommer naturligt i nukleinsyror, koenzymer,...

Klor (Cl₂)

Denna gulgröna giftiga gas med stark lukt är en halogen.

Molekyler - övningsuppgift VII (Organiska kväveföreningar)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av organiska kväveföreningar.

Svavel (S₈)

Ett luktfritt, gult, fast ämne och det 16:e vanligaste grundämnet i jordskorpan. En av de...

Added to your cart.