Kovalenta bindningar i bensenmolekyler

I bensen finns sigma-bindningar samt delokaliserade pi-bindningar mellan kolatomer.

Människans skelett

Skelettet är kroppens inre stödstruktur.

Elektrisk ringklocka

Mekanisk ringklocka som fungerar med hjälp av en elektromagnet.

Afrikansk by (Sudan)

Afrikanska byar anpassar sig efter de naturliga förutsättningarna och speglar kulturen i...

Yuri Gagarins resa till yttre rymden (1961)

Den 12 april 1961 blev Yuri Gagarin den första människan i rymden.

Panamakanalen

Panamakanalen är en konstgjord vattenväg som skapats för att förkorta fartygsrutter...

Ungersk alfabetsspel

Öva på bokstäverna i alfabetet och bilda ord.

Euglena viridis

Heterotrofa och autotrofa encelliga eukaryoter som lever i sötvatten.

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

Balansvåg med vikter

En intressant logisk övning: du har många vikter som är ser likadana ut och du skall...

Aluminiumsmältverk

I aluminiumsmältverk framställs aluminium av aluminiumoxid genom smältelektrolys.

Dynamo (gymnasienivå)

En dynamo omvandlar mekanisk energi till elektrisk likström.

Bilens uppbyggnad

Denna animation visar bilens inre och yttre konstruktion samt dess funktion.

BR Standard Class 3 2-6-2T ånglok

En typ av ånglok som tillverkades på 1950-talet och som användes av British Railways.

Hur fungerar en hårtork?

Denna animation visar hur en hårtork fungerar.

Välkända uttryck

Demonstration av algebraiska uttryck.

Molnbildning, olika typer av moln

Avdunstande ytvatten bildar moln i olika former från vilka vatten faller tillbaka till...

Geometriska transformationer – rotation

Denna animation visar geometrisk rotation, en form av geometrisk transformation både i...

Machu Picchu (1400-talet)

Den gamla inkastaden i dagens Peru är ett av världens förnämsta världsarv.

Tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem

Ett tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem med illustrationer samt övningsuppgifter...

Added to your cart.