Optisk illusion

Information som samlas in av ögat misstolkas av hjärnan.

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan antalet kromosomer förblir oförändrat.

Hetfläckar

Hetfläckarna är ställen där magma ofta strömmar upp ur jordskorpan och orsakar vulkanisk aktivitet.

Elementarpartiklar

Materia är uppbyggd av kvarkar och leptoner, medan växelverkan förmedlas av bosoner.

Formel 1 racerbil

Formel 1 är den högsta klassen inom motorsporten och den mest populära typen av tävling.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Ryggmärgens uppbyggnad

Ryggmärgen, från vilken ryggmärgsnerverna utgår, är den del av det centrala nervsystemet som är innesluten i ryggraden.

Sovjetiskt arbetsläger (1930-talet)

De sovjetiska arbetslägren (gulag) låg långt från befolkade områden.

Jorden

Jorden är en stenplanet med en fast skorpa och en atmosfär som innehåller syre.

Kaba (Mekka)

Kaba, belägen mitt i Stora Moskén i Mekka, är islams heligaste plats.

Vattenkraftverk (Hooverdammen, USA)

En enorm dammbyggnad över Coloradofloden i USA som är uppkallad efter en före detta amerikansk president.

Månförmörkelse

Månförmörkelsen inträffar när månen befinner sig i jordens skuggkon.

Solförmörkelse

När solen, jorden och månen ligger i en rät linje, kan månen delvis eller helt skymma solen.

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i atmosfären.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Människans blod

Människans blod består av blodkroppar (röda, vita och blodplättar) och plasma.

Fosterutveckling

Denna animation visar det mänskliga embryots och fostrets utveckling.

Dieselmotor

Den tyska ingenjören Rudolf Diesel patenterade dieselmotorn år 1893.

Barnrum

Animationen tränar din rumsuppfattning.

Mossors och ormbunkars livscykel

Denna animation jämför mossors och ormbunkars livscykel och hjälper oss att bättre förstå växternas allmänna livscykel.

Added to your cart.