Brandenburger Tor

Det neoklassiska monumentet är ett av Berlins och Tysklands mest kända landmärken.

Fulleren (C₆₀)

En kristallin allotrop av kol som upptäcktes i slutet av 1980-talet.

Geisha

En geisha är en traditionell japansk underhållare som har utbildats i olika konstformer...

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

Jaktflygplanet Vought F4U Corsair med stjärnmotor var ett av de mest framträdande...

Keplerteleskopet

Keplerteleskopet, som är ett rymdteleskop, sköts upp av NASA för att upptäcka...

Dront

Dronten är en utdöd fågelart som levde på ön Mauritius. Den har blivit en symbol för...

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyra, ribos och nukleobaser (cytosin, uracil, adenin...

Rosettestenen

Med hjälp av Rosettestenen har man lyckats lösa hieroglyfernas gåta.

Eoliska stäpp- och kustlandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustområden och stäpper.

Huvudets rörelser

Denna animation visar hur muskler och kotor får huvudet att röra sig.

Stjärnmotor

Sjärmotorn används främst i flygplan och helikoptrar.

Defekt färgseende

Oförmågan att skilja på vissa färgnyanser kallas defekt färgseende.

Ryttaren i Madara

En stenrelief från slutet av 600-talet i nordöstra Bulgarien.

Polynesisk familjebosättning (Samoa, 1400-talet)

Arkitekturen i traditionella samoanska familjebosättningar speglar lokalbefolkningens kultur.

Dromedar

Dromedaren, även känd som den arabiska kamelen, är ett respekterat och oumbärligt djur...

Salpetersyra (HNO₃)

En av oxosyror i kväve. En färglös förening med stickande lukt, ett starkt oxidationsmedel.

Individens organisationsnivåer

Denna animation visar biologiska organisationsnivåer från individnivå till cellnivå.

Adrenalin (avancerad nivå)

Adrenalin, även kallat epinefrin, är ett hormon som produceras i stressiga situationer...

Mongolväldet

Den legendariska mongoliska härskaren Djingis Khan etablerade ett enormt imperium genom...

Makedonien (Kungariket Makedonien)

Den legendariske härskaren och fältherren, Alexander den store, etablerade ett stort...

Added to your cart.