Suezkanalen

Suezkanalen är en konstgjord vattenväg som förbinder Röda havet med Medelhavet.

Quetzalcoatlus, en väldig flygödla

Quetzalcoatlus var ett av de största flygande djuren som funnits genom tiderna.

Drönare

Användningsområdet för obemannade luftfarkoster (drönare) fortsätter att växa.

Benstruktur

Denna animation förklarar skeletts struktur och skelettbenens funktioner.

Kalciumatomens elektronkonfiguration

Denna animation visar kalciumatomens elektronkonfiguration.

Körtlarna i tolvfingertarmen

Bukspottkörteln och levern tömmer magsafter ut i tolvfingertarmen.

Det mänskliga ögat

Ögat är ett av våra viktigaste sinnesorgan. När det stimuleras av ljus, producerar ögats...

Atmosfärens cirkulation

Skillnaden i temperatur mellan polarzonerna och ekvatorn orsakar atmosfärisk cirkulation...

Det geografiska koordinatsystemet (gymnasienivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

ISS (Internationella rymdstationen)

Den internationella rymdstationen är en beboelig rymdstation, byggd i ett samarbete...

Lymfsystemet

Lymfkärlen leder lymfan till blodkärlen, medan lymfkörtlarna är viktiga för immunförsvaret.

Nizwas fästning (Oman, 1600-talet)

Det runda tornet i den största fästningen på Arabiska halvön har ett sinnrikt försvarssystem.

Kroppsdelar 1

Denna animation visar huvudets, bålens, armarnas och benens delar.

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka...

Offshore exploatering av naturgas (Norge)

Troll A är en naturgasplattform i havet utanför Norge och den är den största...

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Bröskorg

Bröstkorgen tillsammans med bröstbenet och ryggraden bildar bröstet, där hjärtat och...

Årstidernas växlingar (gymnasienivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens...

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Added to your cart.