Kvinnans fortplantningsorgan (gymnasienivå)

En serie organ som tillsammans bildar fortplantningsapparaten.

Fjord

En fjord är en lång, smal havsvik med branta väggar i en dal som skapats av glacial erosion.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för cirka 13 000 år sedan.

Gejser

En gejser är en källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Turkiskt bad (1500-talet)

En av de positiva influenserna från den osmanska invasionen i Europa var de turkiska baden.

Jamehmoskén (Esfahan, 1400-talet)

De arkitektoniska lösningarna och ornamentiken gör att denna moské rankas som ett av de största mästerverken inom islamisk konst.

Slaget vid Thermopyle (480 f.v.t.)

Detta slag i det grekisk-persiska kriget blev känt på grund av de spartanska soldaternas heroiska uppoffringar.

Typiska bostadstyper

Varje epok och kultur har sina specifika bostadstyper.

Mänsklig migration genom historien

Migrationen av stora människogrupper började under forntiden.

Vintergatan

Vår galax har en diameter på ca 100 000 ljusår. Den innehåller mer än 100 miljarder stjärnor, varav en är solen.

Övre mag- och tarmkanalen

Under sväljning förs maten från munhålan till magsäcken, belägen mellan matstrupen och tolvfingertarmen.

Knäleden

Knäleden innefattar lårbenet, skenbenet och knäskålen.

Tandborstning

Noggrann tandborstning är en viktig del av munhygienen.

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan NADP⁺ är viktig i anabola processer, båda fungerar som vätebärare.

Vattenförsörjningssystem

Vattenförsörjningssystemet förser hushåll och industrier med rent och säkert dricksvatten.

Inuiternas traditionella livsstil

Den traditionella bostaden som förr byggdes av inuiter som lever i Arktis kallas igloo.

Amoeba proteus

Utbredda och heterotrofa encelliga organismer med en ständigt föränderlig form som lever i sötvatten.

Ätlig groda

Denna animation visar groddjurens anatomi genom en vanlig grodart.

Fettmolekyl

Tre mättade fettsyramolekyler kopplade till en glycerolmolekyl.

Added to your cart.