Osmanska soldater (1500-talet)

I den osmanska armén ingick janitsjarer (betalda krigare) och sipahier (vasallriddare).

Sankt Gallens kloster (1000-talet)

Byggnadskomplexet var ett av benediktinordens viktigaste kloster under flera hundra år.

Urinvägarna

Urinvägarna avlägsnar skadliga och onyttiga ämnen från kroppen.

Nervcell, nervvävnad

Nervceller är celler specialiserade på att sända elektriska signaler.

Hur fungerar ett kylskåp?

Denna animation visar hur ett kylskåp fungerar.

Ludvig XIV (Solkungen)

Denne franske kung som fick epitetet "Solkungen" på grund av sin överdådiga och...

Stegosaurus

En typ av förhistorisk reptil som hade beniga plattor på ryggen. Plattorna hade en ...

Hur fungerar en LCD-skärm?

En flytkristallskärm använder flytande kristallers optiska egenskaper för att skapa en bild.

Däggdjurens tänder

Olika däggdjursarters tanduppsättning återspeglar djurens matvanor.

Mesopotamiska uppfinningar (3:e årtusendet f.v.t.)

Dessa verktyg, revolutionerande i sin enkelhet, används än i dag.

Metaller

Metallatomer sitter ordnade i en kristallstruktur.

Biograf (USA, 1930-talet)

Ett stort antal biografer byggdes i USA:s storstäder under 1910-talet.

Smärtreflex

Smärtreflexen är en automatisk reaktion på ett potentiellt skadligt stimuli.

Oljeplattform

Borrsträngen, som hålls på plats av borrtornet, borrar sig igenom havsbotten tills den...

Bysantisk kejsare (500-talet)

Det bysantiska riket, eller Östromerska riket, som var en direkt fortsättning på det...

Arabisk krigare (500-talet)

En medeltida arabiska krigares viktigaste vapen var bågen och svärdet.

Aztekisk härskare (1400-talet)

Det aztekiska imperiet var en despotisk, militaristisk stat.

Mongol khan (200-talet)

Härskaren över det enorma Mongolväldet var khanen.

Hur mycket är klockan?

Ett spel för dig som vill lära sig att läsa av analoga och digitala klockor.

Egyptiskt segelfartyg (antiken)

De egyptiska havs- och flodgående segelfartygen var enmastade båtar med åror.

Added to your cart.