Avsaltning av havsvatten

Avsaltningsprocessen producerar dricksvatten från havsvatten.

Offshore exploatering av naturgas (Norge)

Troll A är en naturgasplattform i havet utanför Norge och den är den största...

Gruvdrift i början av den industriella revolutionen

I slutet av 1700-talet, fick gruvdriften ett uppsving på grund av stor efterfrågan på...

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Väderkvarn

Maskiner som omvandlar vindenergi till, för människan, användbar energi användes redan...

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i...

Elektriska ljuskällor i hushållet

Denna animation visar egenskaperna hos ljuskällor som används i hushållet, från...

Aluminiumsmältverk

I aluminiumsmältverk framställs aluminium av aluminiumoxid genom smältelektrolys.

Romersk akvedukt och väg (antiken)

Det avancerade väg- och akveduktsystemet som täckte hela Romarriket speglade väl...

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Vattenkvarn

Maskiner som omvandlar energin i strömmande eller fallande vatten till mekanisk energi...

Vattenkraftverk (Hooverdammen, USA)

En enorm dammbyggnad över Coloradofloden i USA som är uppkallad efter en före detta...

Hur fungerar vattenkranen?

Denna animation visar funktionen hos de tre vanligaste typerna av vattenkranar.

Vattenförsörjningssystem

Vattenförsörjningssystemet förser hushåll och industrier med rent och säkert dricksvatten.

Allmännyttiga tjänster

Kommunala verksamheter som uppfyller invånarnas krav på vattenförsörjning, avloppsrening,...

Biogasanläggning

Biogas framställs från organiskt material (gödsel, växtavfall, organiskt avfall) med...

Hästvandring

Anordning som drevs av djur (eller människor) och som främst användes i sädeskvarnar.

Vattenturbin, generator

Vattenturbiner omvandlar rörelseenergin i vatten till elektricitet.

Underjordisk kolgruva

Till skillnad från i dagbrott, tas inte lagren som täcker kolfyndigheten bort, istället...

Oljeplattform

Borrsträngen, som hålls på plats av borrtornet, borrar sig igenom havsbotten tills den...

Added to your cart.