Omkrets, area, begränsningsarea och volym

I denna animation visas formlerna för att beräkna figurers omkrets och area samt kroppars...

Robotar

Ett underhållande spel med olika vyer av rumsliga objekt.

Optisk illusion

Information som samlas in av ögat misstolkas av hjärnan.

Geometriska transformationer – rotation

Denna animation visar geometrisk rotation, en form av geometrisk transformation både i...

Schackproblem

Genom att lösa schackproblem kan vi utveckla vårt logiska tänkande.

Keplers lagar

De tre viktigaste lagarna som beskriver planeternas rörelser, lades fram av Johannes Kepler.

Geometriska transformationer – translation

Denna animation visar geometrisk translation (parallellförflyttning) i plan och rum.

3D-skuggpussel

Detta spännande och färgglada spel är utformat för att utveckla din rumsuppfattning. Du...

Tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem

Ett tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem med illustrationer samt övningsuppgifter...

Geometriska transformationer - spegling (reflektion)

Denna animation visar geometrisk spegling, en typ av geometrisk transformation både i...

Välkända uttryck

Demonstration av algebraiska uttryck.

Balansvåg med vikter

En intressant logisk övning: du har många vikter som är ser likadana ut och du skall...

Rotationskroppar

Genom att rotera en geometrisk figur runt en rak linje med dess geometriska plan som axel...

Hur mycket är klockan?

Ett spel för dig som vill lära sig att läsa av analoga och digitala klockor.

Kägelsnitt

Ett kägelsnitt är den plankurva som uppstår när en cirkulär kon genomskärs med ett plant...

Platonska kroppar

Denna animation visar de fem ordinarie tredimensionella platonska kropparna, varav den...

Uppdelning av rum med tre plan

Uppdelning av rum med tre korsande plan i flera olika konfigurationer.

Tärning

Tärningar kan användas för att lösa statistiska uppgifter och sannolikhetsövningar.

Kub (övningsuppgifter)

Kubens kanter, diagonaler och sidoytor kan identifieras med hjälp av hörnen.

Icke-orienterbara ytor

Möbiusbandet och Kleinflaskan är speciella tvådimensionella ytor med endast en sida.

Added to your cart.