Palmitinsyra (hexadekansyra) (C₁₅H₃₁COOH)

En vit, vaxartad karboxylsyra med högt kolantal.

2-metyl-1-buten (C₅H₁₀)

2-metyl-1-buten är en isomer av penten.

Styren (vinylbensen) (C₈H₈)

En färglös vätska med en lukt som påminner om bensen. Polystyrens monomer.

Bromfluorklormetan (CHClBrF)

Molekylen har två enantiomerer: stereoisomerer som är varandras spegelbilder och inte kan...

Butan (C₄H₁₀)

Den fjärde medlemmen i den homologa serien av alkaner.

Added to your cart.