DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Aminosyror

Aminosyror är proteinets monomerer.

Kovalenta bindningar i bensenmolekyler

I bensen finns sigma-bindningar samt delokaliserade pi-bindningar mellan kolatomer.

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

Hemoglobin

Ett syrebärande protein som finns i våra röda blodkroppar.

Fulleren (C₆₀)

En kristallin allotrop av kol som upptäcktes i slutet av 1980-talet.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyra, ribos och nukleobaser (cytosin, uracil, adenin...

Stearinsyra (oktadekansyra) (C₁₇H₃₅COOH)

En fast, vit substans som finns i vegetabiliska oljor och animaliska fetter.

Laktos (C₁₂H₂₂O₁₁)

En typ av socker som finns i däggdjursmjölk.

Sackaros (sukros) (C₁₂H₂₂O₁₁)

En vit, vattenlöslig, söt förening känd som socker.

Cellulosa (C₆H₁₀O₅)n

Byggmaterial i växtcellväggar och fibrer.

Oljeraffinaderi

Bland de produkter som utvinns genom oljeraffinering hittar vi bland annat dieselolja,...

Fettmolekyl

Tre mättade fettsyramolekyler kopplade till en glycerolmolekyl.

Optisk isomeri

Asymmetriska (kirala) molekyler är varandras spegelbilder men är inte identiska.

Oljemolekyl

Triglycerider innehållande omättade fettsyror får en flytande form vid rumstemperatur.

Proteiners sekundärstruktur

Polypeptidkedjor består av aminosyror och förekommer i form av alfahelix eller betaflak.

Konformationer av etan

En "staggered" konformation hos etan är mer stabil än en "eclipsed" konformation.

Polymerisation av eten

Polymeriserad eten är känt som polyeten, en typ av plast.

Myrsyra (metansyra) (HCOOH)

Myrsyra är den enklaste karboxylsyran.

Diamant

En kristallin allotrop av grundämnet kol, det hårdaste kända naturliga materialet.

Added to your cart.