Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Hetfläckar

Hetfläckarna är ställen där magma ofta strömmar upp ur jordskorpan och orsakar vulkanisk...

Molnbildning, olika typer av moln

Avdunstande ytvatten bildar moln i olika former från vilka vatten faller tillbaka till...

Hydrotermala öppningar

Hydrotermala öppningar är öppningar i havsbottnen, ur vilka geotermiskt uppvärmt vatten...

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Förkastning (gymnasienivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig...

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

Blixt

En blixt är en kortvarig elektrostatisk urladdning som åtföljs av ett skarpt eller...

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som...

Floder och landformer

Floder spelar en viktig roll i utformningen av jordens yta. De orsakar erosion samt...

Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Sjöarnas utveckling

Permanenta vattensamlingar kan bildas i fördjupningar på ytan av både endogena och...

Eoliska ökenlandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av öknar.

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Veckning (avancerad nivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Havets olika zoner

Havets fysikaliska egenskaper samt dess djur- och växtliv förändras med djupet.

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska...

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Added to your cart.