Vattenkraftverk (Hooverdammen, USA)

En enorm dammbyggnad över Coloradofloden i USA som är uppkallad efter en före detta amerikansk president.

Hamn

Hamnar tillhandahåller infrastruktur och tjänster nödvändiga för industri och sjöfart.

Allmännyttiga anläggningar

Kommunala verksamheter som uppfyller invånarnas krav på vattenförsörjning, avloppsrening, el, värme och gas samt telekommunikation.

Typer av broar

Broar kan delas in i balk-, båg-, häng-, konsol-, snedkabel-, valv- och fackverksbroar.

Flygplats

Flygplatser tillhandahåller infrastruktur och tjänster som är nödvändiga för luftfarten.

Transportnät

Animationen visar de viktigaste luft-, vatten- och landvägarna och knutpunkterna.

Deltaprojektet och Zuiderzeedammen (Nederländerna)

Nederländerna fortsätter sin flera hundra år långa kamp mot havet.

Vattenförsörjningssystem

Vattenförsörjningssystemet förser hushåll och industrier med rent och säkert dricksvatten.

Vägtransport, lastbilar

Långtradare har en viktig roll i vägtransporten.

Rymdteleskopet Hubble

Hubbleteleskopet kretsar i en omloppsbana utanför jordens störande atmosfär.

Papperstillverkning

Papper uppfanns för mer än två tusen år sedan.

Oljeplattform

Borrsträngen, som hålls på plats av borrtornet, borrar sig igenom havsbotten tills den når lagret som innehåller råolja.

Föroreningar

Föroreningar är de negativa effekter som mänsklig aktivitet har på den naturliga miljön.

Eldriven kollektivtrafik

Trådbussar och spårvagnar är exempel på miljövänliga transportmedel.

Underjordisk kolgruva

Till skillnad från i dagbrott, tas inte lagren som täcker kolfyndigheten bort, istället utvinns kolen under jord, i gruvschakt.

Biogasanläggning

Biogas framställs från organiskt material (gödsel, växtavfall, organiskt avfall) med hjälp av bakterier. Biogas är en blandning av metan och koldioxid....

Keplerteleskopet

Keplerteleskopet, som är ett rymdteleskop, sköts upp av NASA för att upptäcka jordliknande planeter utanför vårt solsystem.

Oas

En oas är ett område i en öken eller halvöken där det finns tillgång till vatten.

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i jordskorpan, till elektricitet.

Added to your cart.