Avsaltning av havsvatten

Avsaltningsprocessen producerar dricksvatten från havsvatten.

Storstad

Internationellt räknas en stad som har mer än en miljon invånare som storstad, i Sverige däremot räknas en stad med minst 100 000 invånare som en storstad.

Avskogning

Avskogning har en negativ inverkan på miljön.

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i Ungern.

Suezkanalen

Suezkanalen är en konstgjord vattenväg som förbinder Röda havet med Medelhavet.

Panamakanalen

Panamakanalen är en konstgjord vattenväg som byggdes för att förkorta fartygsrutten mellan Stilla havet och Atlanten.

Utforskningen av Mars

Strukturen på Mars och eventuella spår av liv på planeten utforskas med hjälp av rymdsonder och Mars rovers.

Airbus A380 (2005)

Detta breda, dubbeldäckade passagerarplan kan ta över 500 passagerare.

Månlandningen den 20 juli 1969

Neil Armstrong, en av besättningsmedlemmarna på Apollo 11, var den första människan som satte sin fot på månen.

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Design och konstruktion av motorvägar

Motorvägar består av två från varandra skilda körbanor.

Vattenkvarn

Maskiner som omvandlar energin i strömmande eller fallande vatten till mekanisk energi användes redan under medeltiden.

Gruvdrift i början av den industriella revolutionen

I slutet av 1700-talet, fick gruvdriften ett uppsving på grund av stor efterfrågan på råvaror i den snabbt framväxande industrin.

Vattenkraftverk (Hooverdammen, USA)

En enorm dammbyggnad över Coloradofloden i USA som är uppkallad efter en före detta amerikansk president.

Aluminiumsmältverk

I aluminiumsmältverk framställs aluminium av aluminiumoxid genom smältelektrolys.

Containerfartyg

Maritima handelsrutter bildar ett globalt nätverk trafikerat av containerfartyg.

TGV POS höghastighetståg

Tåget som har en färdhastighet på 320 km/h går mellan Paris och södra Tyskland.

Slussens funktion

Med hjälp av slussar kan båtar färdas på floder med stora nivåskillnader.

Uppdraget New Horizons

Rymdsonden New Horizons skickades iväg år 2006 med målet att studera Pluto och Kuiperbältet.

Bilens uppbyggnad

Denna animation visar bilens inre och yttre konstruktion samt dess funktion.

Added to your cart.