Jordens och månens uppkomst

Denna animation visar hur jorden och månen bildades.

Månen

Månen är jordens enda satellit

Cassini-Huygens uppdraget (1997–2017)

Rymdsonden Cassini utforskade Saturnus och planetens månar under nästan 20 år.

Kometer

Kometer är spektakulära himlakroppar som kretsar kring solen.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Månförmörkelse

Månförmörkelsen inträffar när månen befinner sig i jordens skuggkon.

Geografiska upptäckter (1400–1600-talet)

De geografiska upptäckterna i början av den moderna tiden ritade om världskartan.

Solförmörkelse

När solen, jorden och månen ligger i en rät linje, kan månen delvis eller helt skymma solen.

Uppdraget Dawn

Genom att studera Ceres och Vesta kommer vi att kunna lära oss mer om solsystemets tidiga...

Solsystemets utveckling

Solen och planeterna bildades ur ett stoftmoln för ungefär 4,5 miljarder år sedan.

Jorden

Jorden är en stenplanet med en fast skorpa och en atmosfär som innehåller syre.

Yuri Gagarins resa till yttre rymden (1961)

Den 12 april 1961 blev Yuri Gagarin den första människan i rymden.

Världens länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre...

Det geografiska koordinatsystemet (gymnasienivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Solen

Solens diameter är ungefär 109 gånger större än jordens. Dess massa består till största...

Årstidernas växlingar (gymnasienivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens...

Barnrum

Animationen tränar din rumsuppfattning.

Solsystemet; planeternas banor

De åtta planeterna i vårt solsystem rör sig i elliptiska banor.

Planeter, storlekar

De inre planeterna i solsystemet är jordlika planeter medan de yttre planeterna är gasjättar.

Added to your cart.