Människokroppen (man)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Örat och hörselmekanismen

Örat omvandlar vibrationer i luften till elektriska signaler som sedan bearbetas av hjärnan.

Människokroppen - för barn

Denna scen visar kroppens viktigaste organ.

Benstruktur

Denna animation förklarar skeletts struktur och skelettbenens funktioner.

Smaksinne

Smakreceptorer omvandlar kemisk stimuli till elektriska signaler.

Olika ledtyper

Skelettets ben är förbundna med varandra med leder. Lederna delas in i tre huvudgrupper:...

Näsan och luktsinnet

Luktreceptorer producerar elektriska signaler när de stimuleras av dofter.

Bindväv

Bindväv kan vara lucker eller tät. Andra typer av vävnader är fettvävnader, ben- och...

Människohjärnans delar

Hjärnans viktigaste delar är storhjärnan med dess lober samt mitthjärnan, lillhjärnan och...

Fonation

En ton skapas genom att stämbanden vibreras av luften som strömmar ur lungorna.

Hjärtat

Hjärtat är den centrala pumpen i hjärt- och kärlsystemet och det slår flera miljarder...

Hudens lager, känselsinne

Huden är kroppens mjuka yttre skikt. Dess tre lager är överhuden, läderhuden och underhuden.

Nervsystemet

Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen, medan det perifera...

Muskelvävnad

Det finns tre typer av muskelvävnader i den mänskliga kroppen: skelettmuskulatur,...

Tunntarmens anatomi

Den längsta delen av matspjälkningssystemet där majoriteten av nedbrytningen och...

Synmekanismen

Linsens form anpassar sig efter avståndet till det objekt man fokuserar på

Människokroppen (kvinna)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Blindtarmsinflammation

Inflammation i blindtarmens maskformiga bihang kräver omedelbart kirurgiskt ingrepp....

Kroppsdelar

Denna animation visar kroppsdelarna på en manlig anatomisk modell.

Leverns anatomi och funktioner

Levern är ett vitalt organ som spelar en viktig roll i spjälkning av fetter, avgiftning...

Added to your cart.