Tyrannosaurus rex (Tyrannödla)

Stor, köttätande dinosaurie. Förmodligen den mest kända dinosaurien.

Jättepanda

Lär dig om den här medlemmen i björnfamiljen som blivit en symbol för bevarandet av vilda djur och växter.

Scolopendra cingulata

Denna 3D-scen introducerar en mångfoting som är vanlig i Medelhavsområdet.

Banan

Bananen är en av de vanligaste frukterna i världen.

Renar

Renarna är det nordligaste hjortdjuret

Flodkräfta

En stor sötvattenskräfta som är vanlig i Europa.

Euglena viridis

Heterotrofa och autotrofa encelliga eukaryoter som lever i sötvatten.

Korsspindel

Animationen visar korsspindelns anatomi.

Ek

Denna animation visar hur träd förändras genom årstiderna, ett ekträd får stå som exempel.

Blomma

Med hjälp av animationen kan vi lära oss om blommans uppbyggnad.

Marulk

Denna bisarra fisk använder sitt självlysande metspö (illiciet) för att fånga sitt byte. Animationen visar hur detta fungerar.

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellkärna, de är några få mikrometer långa.

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan antalet kromosomer förblir oförändrat.

Vegetativa växtorgan

Dessa organ är avgörande för växters överlevnad och utveckling.

Djur- och växtlivet under karbonperioden

I denna animation visas några djur och växter som levde mellan de geologiska perioderna Devon och Perm (358 till 299 miljoner år sedan).

Jämförelse av enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

Blomväxter kan delas in i två grupper: enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga.

Jämförelse av ätliga och giftiga svampar

Vissa svampar är giftiga och kan vara dödliga för människor medan andra är ätliga och används i stor utsträckning vid matlagning.

Mossors och ormbunkars livscykel

Denna animation jämför mossors och ormbunkars livscykel och hjälper oss att bättre förstå växternas allmänna livscykel.

Svampar

Svamparnas fruktkropp består av hyfer (svamptrådar) bildade av svampsporer.

Vinbergssnäcka

En utbredd snigelart, en populär delikatess i vissa delar av Europa.

Added to your cart.