Tyrannosaurus rex (Tyrannödla)

Stor, köttätande dinosaurie. Förmodligen den mest kända dinosaurien.

Quetzalcoatlus, en väldig flygödla

Quetzalcoatlus var ett av de största flygande djuren som funnits genom tiderna.

Blommor hos gömfröväxter

Animationen visar de typer av blommor som förekommer hos gömfröväxter.

Bladets uppbyggnad

Denna animation visar de vanligaste typerna av växtblad och skillnaderna mellan bladen...

Svampar

Svamparnas fruktkropp består av hyfer (svamptrådar) bildade av svampsporer.

Marulk

Denna bisarra fisk använder sitt självlysande metspö (illiciet) för att fånga sitt byte....

Blomma

Med hjälp av animationen kan vi lära oss om blommans uppbyggnad.

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka...

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellkärna, de är några få mikrometer långa.

Ek

Denna animation visar hur träd förändras genom årstiderna, ett ekträd får stå som exempel.

Öresvin

Öresvinet, som även kallas flasknosdelfin, är ett havslevande däggdjur som orienterar sig...

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan...

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en...

Korsspindel

Animationen visar korsspindelns anatomi.

Euglena viridis

Heterotrofa och autotrofa encelliga eukaryoter som lever i sötvatten.

Vinbergssnäcka

En utbredd snigelart, en populär delikatess i vissa delar av Europa.

Flodkräfta

En stor sötvattenskräfta som är vanlig i Europa.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod börjar med bildandet av könsceller hos en individ och...

Jämförelse av enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

Blomväxter kan delas in i två grupper: enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga.

Added to your cart.