Vulkanisk aktivitet

Vulkanisk aktivitet

Området kring en inaktiv eller slocknad vulkan är inte nödvändigtvis lugn. Låt oss se vilka efterverkningar som kan uppstå av en en gång aktiv vulkan.

02:05

Geografi

Nyckelord

vulkan, postvolkansk aktivitet, postvolcanic, Island, Yellowstone, Nya Zeeland, vilande vulkan, svavel våren, fumarole, varmvattenberedare, lervulkan, svavelhaltig rök, kokande vatten, plattektonik, inre krafter, natur, geografi

Added to your cart.