Vätskors ytspänning 2

Vätskors ytspänning 2

I denna video experimenterar vi med karamellfärg.

01:06

Kemi

Relaterade objekt

Relaterade objekt

Polymerisation av eten

Polymeriserad eten är känt som polyeten, en typ av plast.

Klorering av metan genom en substitutionsreaktion

Under substitutionsreaktionen substitueras väteatomerna i metan med kloratomer,...

Molekyler - övningsuppgift II (Polaritet)

Övningar som fördjupar de begrepp som är relaterade till molekylernas polaritet.

Förutsättningarna för snabb förbränning

Detta experiment visar att förbränningen inte kommer att inträffa om någon av följande saknas:...

How long have we used fire?

In this lesson you will learn about the history of fire and the conditions necessary for...

Framställning av ammoniak från kvävgas och vätgas (Haber-Bosch-processen)

Industriell framställning av ammoniak kräver hög temperatur och högt tryck i närvaro av...

Molekyler - övningsuppgift VI (Kolhydrater)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av mono-, di- och polysackarider.

Böjning av en vattenstråle

Ett överraskande fenomen som uppstår när man håller en statiskt laddad linjal nära vattnet som...

Added to your cart.