Vätgasproduktion

Vätgasproduktion

Vi kommer att framställa vätgas av zinkpulver och saltsyra och se vad som lägger grunden för vätebilar i den avlägsna framtiden.

02:28

Kemi

Nyckelord

vätgas, väte, zinkpulver, zink, saltsyra, zinkklorid, gasbildning, redoxreaktion, knallgas, Schlenk-kolven, knallgastest, bil, rymdfarkost, smäll, laboratorium, industriell produktion, naturgas, rökgas, produktion, kemisk reaktion, Experiment, Oorganisk kemi, oorganiskt, kemi

Added to your cart.