Väder och klimat

Klimatet är det typiska vädret för en viss region som förändras i praktiken bara på en geologisk skala, medan vädret kan ändras från dag till dag.

Relaterat extramaterial

Floder och landformer

Floder spelar en viktig roll i utformningen av jordens yta. De orsakar erosion samt...

The Wallace line

The Wallace line divides the fauna of Asia and Australia.

Fosforcykeln

Fosforcykeln beskriver fosforets rörelse genom litosfären, hydrosfären och biosfären.

Let's watch the auroras!

Let's find out interesting facts about the flora and fauna of polar regions and the...

Glaciär (grundskolenivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Isberg

Isberg är block av fruset färskvatten, som flyter i haven.

Hydrotermala öppningar

Hydrotermala öppningar är öppningar i havsbottnen, ur vilka geotermiskt uppvärmt vatten...

Join the caravan!

This lesson presents deserts and their flora and fauna.

Added to your cart.