Väder och klimat

Klimatet är det typiska vädret för en viss region som förändras i praktiken bara på en geologisk skala, medan vädret kan ändras från dag till dag.

Relaterat extramaterial

Tropiska cykloner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer inuti vilka...

Vattendrag

Människor har alltid föredragit att bosätta sig nära floder. Vilka är fördelarna och nackdelarna...

Plattektonik

Plattektonik är en geologisk teori som behandlar förflyttningen av jordens kontinenter.

Jordens magnetfält

Jordens magnetiska nord- och sydpoler ligger nära de geografiska nord- och sydpolerna.

Fjord

En fjord är en lång, smal havsvik med branta väggar i en dal som skapats av glacial erosion.

Faktorerna till global uppvärming

Solstrålningen såväl som solens vinkel och jordytans reflektionsförmåga (albedo) kan ha en...

Klimatzoner i höglandet

Den avgörande faktorn som bestämmer höglandets klimatzoner är höjden över havet.

Förorening av naturliga vatten

Vatten är en av våra viktigaste naturresurser som måste skyddas så gott det går.

Added to your cart.