Tryckförändringens effekt på kemisk jämvikt (observation)

Undersökning av upplöst koldioxid i en flaska kolsyrat vatten.

Relaterat extramaterial

Blyackumulator

Elektrokemiska processer i en blyackumulator producerar elektrisk ström.

Förutsättningarna för snabb förbränning

Detta experiment visar att förbränningen inte kommer att inträffa om någon av följande saknas:...

Temperaturens effekt på kemisk jämvikt

Ändring av färg på kobolt(II)kloridlösningen vid uppvärmning och nedkylning.

Reaktion mellan zink och saltsyra

Zink upplöses i saltsyra och producerar vätgas.

Exoterm reaktion

Vid upphettning reagerar pulveriserat svavel med pulveriserad zink varvid värme frigörs.

Endoterm reaktion

Värme absorberas från omgivningen när bariumhydroxid reagerar med ammoniumnitrat.

Viskositeten hos vätskor

Har du någonsin funderat på varför honung rinner trögare från skeden än vatten?

Fruktbatterier

Elektrisk ström med liten spänning kan skapas på liknande sätt som Daniells element genom att...

Added to your cart.