Tryckförändringens effekt på kemisk jämvikt

Undersökning av upplöst koldioxid i en flaska kolsyrat vatten.

Relaterat extramaterial

Lika löser lika

Icke-polära ämnen löses i icke-polära lösningsmedel medan polära ämnen löses i polära lösningsmedel.

Bildning av vätemolekyler

Väteatomer i vätemolekyler hålls samman av en kovalent bindning.

Framställning av ammoniak från kvävgas och vätgas (Haber-Bosch-processen)

Industriell framställning av ammoniak kräver hög temperatur och högt tryck i närvaro av...

Vätskors ytspänning 2

I denna video experimenterar vi med karamellfärg.

Temperaturens effekt på kemisk jämvikt (observation)

Ändring av färg på kobolt(II)kloridlösningen vid uppvärmning och nedkylning.

Böjning av en vattenstråle

Ett överraskande fenomen som uppstår när man håller en statiskt laddad linjal nära vattnet som...

Förutsättningarna för snabb förbränning

Detta experiment visar att förbränningen inte kommer att inträffa om någon av följande saknas:...

Vulkanmodell

Reaktionen av bakpulver och vinäger, med tillsättning av röd karamellfärg liknar ett vulkanutbrott.

Added to your cart.