Spegling av en punkt i en axel

t-axeln och punkten P är givna. Låt oss rita in spegelbilden (punkt P') av punkten P i t-axeln.

Relaterat extramaterial

Bygga former (flerfärgad)

Bygg 3D-former av enhetskuber med hjälp av olika vyer.

The Cartesian and the polar coordinate system

Practise how to define a specific location using coordinate systems.

Icke-orienterbara ytor

Möbiusbandet och Kleinflaskan är speciella tvådimensionella ytor med endast en sida.

Rotationskroppar (övningsuppgift)

En övningsuppgift där vi skapar rotationskroppar.

Konstruera former (3D)

Bygg 3D-former av enhetskuber med hjälp av givna 3D-nät och olika vyer.

Omkrets, area, begränsningsarea och volym

I denna animation visas formlerna för att beräkna figurers omkrets och area samt kroppars...

Cylindriska kroppar

Denna animation visar olika typer av cylindriska kroppar samt deras mantelytor.

Geometriska transformationer – rotation

Denna animation visar geometrisk rotation, en form av geometrisk transformation både i...

Added to your cart.