Sovjetunionen under Stalintiden

Sovjetunionen under Stalintiden

Inrättandet av Stalins diktatoriska regim och dess konsekvenser.

03:31

Historia

Nyckelord

Stalin, Sovjetunionen, stalinistiska, personkult, bolsjevik, gulag, Tvångsarbete, skenrättegång, Lenin, röd terror, Arbetsläger, Röda armén, terror, második világháború, första världskriget, Första världskriget., Andra världskriget, orosz forradalom, kommunista diktatúra, politik, politiker, Effekt, industrin, jordbruk, svält, avrättning, ekonomi, historia, modern age

Added to your cart.