Reaktionen mellan järn och svavel (observation)

Reaktionen mellan järn och svavel (observation)

När två grundämnen värms upp förenas de och bildar en kemisk förening.

01:58

Kemi

Nyckelord

järn, svavel, järnsulfid, förening, redoxreaktion, exoterm, blandning, fysisk förändring, kemisk förändring, mortel, provrör, magnet, bunsenbrännare, uppvärmning, kemisk reaktion, reaktion, Experiment, oorganiskt, Oorganisk kemi, kemi

Added to your cart.