On the track of the rain - Savannahs

The flora and fauna of the savannahs adapt to the climate.

Relaterat extramaterial

Weather project

You can become meteorologists through fun group tasks.

Eratosthenes

Jordens omkrets hade redan bestämts i den gamla Egypten. Beräkningarna visade sig vara ganska...

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för...

Bergartscykel

På grund av både exogena och endogena krafter, förändras bergarterna hela tiden. Detta kallas...

Sjöarnas försvinnande

På en geologisk tidsskala är sjöar kortlivade.

Havens värld

Hav och oceaner täcker nästan tre fjärdedelar av jordens yta. 97,5 % av den totala hydrosfären...

Glaciär (grundskolenivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Förkastning (grundskolenivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig...

Added to your cart.