Mänsklighetens utveckling, Del 1 - Nedklättring från träden

Mänsklighetens utveckling, Del 1 - Nedklättring från träden

Under lång tid har mänskligheten varit intresserad av sina förfäder som levde för tusentals år sedan.

03:28

Historia

Nyckelord

emberré válás, Homo erectus, Homo habilis, philogenesis, Australopithecus, archanthropus, människa, emberfélék, forntiden, förfader, Utvecklingen, schimpans, skalle, apa, közös ős, verktygs användning, sten verktyg, Afrika, eld, arkeolog, arkeologi, Arkeologiska utgrävningar, historia, fynd, Vetenskap, Djungel, Jord

Relaterade objekt

Relaterade objekt

Mänsklighetens utveckling, Del 2 - Mot nya världar

Som ett nästa steg i människans utveckling började Homo erectus att anpassa sig till sin omgivning.

Mänsklighetens utveckling, Del 3 - Sista akten

Dog neandertalmänniskan ut eller var det den vise mannen som trängde dem undan? Eller smälte dem in och blandade sig med andra grupper och lever fortfarande...

Added to your cart.