Klimatet vid ekvatorn

Introduktion till den tropiska regnskogens klimat

Relaterat extramaterial

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor...

Isberg

Isberg är block av fruset färskvatten, som flyter i haven.

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska...

Mineraler

Bergarter byggs upp av mineraler som ofta kan hittas i sin rena form.

Veckning (fortsättningsnivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

Sjöarnas utveckling

Permanenta vattensamlingar kan bildas i fördjupningar på ytan av både endogena och...

Jordliknande planeter

Merkurius, Venus, jorden och Mars må ha bildats på ungefär samma sätt, men bara jorden har haft...

Added to your cart.