Klimatet vid ekvatorn

Introduktion till den tropiska regnskogens klimat

Relaterat extramaterial

Eoliska ökenlandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av öknar.

Kvävets kretslopp

Atmosfäriskt kväve binds av bakterier och används av levande organismer i form av olika...

Travertinterrasser

Ta reda på hemligheten bakom de unika och vackra travertinterrasserna.

Öken

En tredjedel av kontinenterna är täckt av öknen. Idag är ökenbildningen ett växande problem.

Veckning (fortsättningsnivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Medelhavsklimat

Det kännetecknas av torra, varma somrar och milda vintrar.

Sjöarnas försvinnande

På en geologisk tidsskala är sjöar kortlivade.

Jordmånstyper (jordprofiler)

Denna animation visar olika jordmånstyper.

Added to your cart.