Efter att Karthago brändes ned med marken, plöjde romarna upp marken och beströdde jorden med salt.

Efter att Karthago brändes ned med marken, plöjde romarna upp marken och beströdde jorden med salt.

Beströdde verkligen romarna jorden med salt i Karthago?

04:34

Historia

Nyckelord

punisch, Krieg, Karthago, Hispania, römisch, Cato, Scipio, Salz, Ruine, Bibel, Numidien, Rom, Forum Romanum, Rom, legenden, antiken, Historia

Added to your cart.