Bohrs atommodell

Ett av de viktigaste forskningsområdena under det tidiga 1900-talet var forskningen kring atomens uppbyggnad.

Relaterat extramaterial

Stjärnmotor

Sjärmotorn används främst i flygplan och helikoptrar.

Var kommer guld ifrån?

Guld är en sällsynt metall, som ofta är utmanande och farlig att utvinna. Men var kommer det ifrån?

Tvåtaktsmotor

En tvåtaktsmotor är en typ av förbränningsmotor som endast gör två takter under en cykel.

Väteballongsexplosion

I detta experiment studeras vätets egenskaper.

Dieselmotor

Den tyska ingenjören Rudolf Diesel patenterade dieselmotorn år 1893.

Ett experiment med krossande resultat

Hur kan en aluminiumburk krossas utan handkraft? Allt du behöver är lite vatten och värme.

Turbin som drivs med handens värme

Så här kan man rotera en vindsnurra och en spiral utan att röra dem.

Stirlingmotor – varmluftsmotor

Kännetecknande för stirlingmotorn är att förbränningen sker utanför cylindern, till...

Added to your cart.