Bladmossor

Bladmossor

Mossor är landväxter, men de flesta föredrar fuktiga miljöer.

01:41

Biologi

Nyckelord

Bladmossor, mossor, thalloid växter, spor, rot-liknande struktur, stjälkliknande struktur, bladliknande struktur, sporgömme, livscykel, växt, zygot, biologi

Added to your cart.