Ytcentrerat kubiskt metallgitter

Ytcentrerat kubiskt metallgitter

Det ytcentrerade kubiska metallgittret tillåter den tätaste sammanfogningen av metallatomer.

Kemi

Nyckelord

Ytcentrerat kubiskt metallgitter, ytcentrerad, metallgitter, Metallbindning, Elementarcell, gitterstruktur, koordinationstal, metaller, guld, silver, koppar, aluminium, kalcium, bearbetbarhet, bly, Platina, allmän kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Hexagonalt metallgitter

Metaller som bildar hexagonala metallgitter är stela och svåra att bearbeta.

Metaller

Metallatomer sitter ordnade i en kristallstruktur.

Rymdcentrerat kubiskt gitter

Den minst tätpackade gitterstrukturen.

Aluminiumsmältverk

I aluminiumsmältverk framställs aluminium av aluminiumoxid genom smältelektrolys.

Diamant

En kristallin allotrop av grundämnet kol, det hårdaste kända naturliga materialet.

Fulleren (C₆₀)

En kristallin allotrop av kol som upptäcktes i slutet av 1980-talet.

Grafit

En kristallin allotrop av grundämnet kol.

Järnmetallurgi (gymnasienivå)

Råjärn framställs av järnmalm i järnsmältverk.

Natriumklorid (NaCl)

Koksalt (eller bordssalt) är en av de viktigaste natriumföreningarna och nödvändig för levande organismer.

Värmeutvidgning i brostrukturer

Längden på stålramverket i broar förändras när temperaturen ändras.

Eiffeltornet (Paris, 1889)

Detta höga järntorn, som uppfördes inför världsutställningen 1889, blev symbolen för Frankrikes huvudstad.

Framställning av ammoniak från kvävgas och vätgas (Haber-Bosch-processen)

Industriell framställning av ammoniak kräver hög temperatur och högt tryck i närvaro av en järnkatalysator.

t-V-T diagram för ideala gaser

Sambandet mellan tryck, volym och temperatur för ideala gaser beskrivs av den ideala gaslagen.

Added to your cart.