Wright Flyer I (1903)

Wright Flyer var det första fungerande, motordrivna, tyngre-än-luft flygplanet och det byggdes av bröderna Wright..

Relaterat extramaterial

Brandkår

Denna animation visar brandbilens uppbyggnad.

Buss

Bussar spelar en viktig roll i kollektivtrafiken.

Tunnelbana

Det snabbaste spårbundna transportmedlet i stadstrafik.

Patent-Motorwagen (Karl Benz, 1886)

Benz Patent-Motorwagen betraktas allmänt som det första fordonet som drevs av en...

Eldriven kollektivtrafik

Trådbussar och spårvagnar är exempel på miljövänliga transportmedel.

Typer av broar

Broar kan delas in i balk-, båg-, häng-, konsol-, snedkabel-, valv- och fackverksbroar.

Sopbil

Sopbilar har en viktig roll i städer och byar.

Birem (tvåraders krigsfartyg)

En birem var ett krigsfartyg som användes av många arméer under antiken. Roddarna satt på...

Added to your cart.