Wankelmotor

Wankelmotor

En typ av förbränningsmotor med rotor och hög verkningsgrad.

Fysik

Nyckelord

Wankelmotor, förbränningsmotor, motor, bensinmotor, värmemotor, termodynamik, Cylindrar, bar, motorblock, excenteraxeln, roterbara kolven, tändstift, bränsle, injektor, generator, roterande skiv, fyrtakts, bil, axel, bensin, förgasare, mekanisk energi, rökgas, miljöförorening, Luftförorening, bilfabrik, värmeenergi, fysik

Relaterade objekt

Scener

Motor

 • motorblock - Motorns chassi, gjort av metall.
 • växellåda - Den justerar utväxlingen mellan motorn och kardanaxeln. Den ändrar antalet rotationer drivhjulen skall göra under det att vevaxeln roterar ett varv. Vid låg växel är motorn starkare men hastigheten är låg. Vid hög växel går bilen snabbare och använder mindre bränsle men den accelererar långsammare.
 • luftfilter - Syresatt luft som behövs vid förbränningsprocessen, strömmar in i motorns förbränningskammare. Luften renas med hjälp av detta.
 • insugsgrenrör - Luft som behövs vid förbränningsprocessen, strömmar in i cylindern genom denna öppning.
 • avgasrör - Avgaser blåses ut genom denna öppning.
 • kilrem - Den driver generatorn.
 • generator - Den producerar ström som laddar batteriet. Kilremmen överför vevaxelns rotation till generatorn.
 • tändningsfördelare - Den säkerställer att tändstiften arbetar synkroniserat.

Funktion

 • insugsgrenrör - Luft som behövs för förbränningsprocessen, strömmar in i cylindern genom denna öppning.
 • avgasrör - Avgaser blåses ut genom denna öppning.
 • excenteraxeln - Den roteras av rotorn.
 • rotor - Blandningen av luft och bensin antänds av tändstiftet. Explosionen förskjuter rotorn varvid axeln roteras.
 • tändstift - Det antänder den komprimerade luft och bensinblandningen.
 • insprutare - Den pumpar bränsle in i förbränningskammaren med hjälp av en elektrisk pump. Den möjliggör en förbättrad bränsleeffektivitet och ökar därmed motorns effekt samt minskar dess förbrukning jämfört med en förgasare.
 • generator - Den producerar ström som laddar batteriet. Kilremmen överför vevaxelns rotation till generatorn.

Takt 1

Takt 2

Takt 3

Takt 4

Inre konstruktion

 • kylare - När motorn är igång värms kylvattnet upp och avger värme till omgivningen.
 • motor
 • växellåda - Den justerar utväxlingen mellan motorn och kardanaxeln. Den ändrar antalet rotationer drivhjulen skall göra under det att vevaxeln roterar ett varv. Vid låg växel är motorn starkare men hastigheten är låg. Vid hög växel går bilen snabbare och använder mindre bränsle men den accelererar långsammare.
 • kardanaxel - Den överför vevaxelns roterande rörelse till drivhjulen.
 • bränsletank - En viktig egenskap hos bensinen är oktantalet. Ju högre oktantal, desto högre flampunkt och då kan bensinen komprimeras mer, vilket ger ökad effektivitet.
 • differentialväxel - Vid kurvtagning tillåter den drivhjulen att rulla med olika hastighet.
 • drivaxel - Den överför rotationen av vevaxeln till kardanaxeln.
 • avgasrör - Avgaser blåses ut genom denna öppning.
 • generator - Den producerar ström som laddar batteriet. Kilremmen överför vevaxelns rotation till generatorn.

Cylindrar

 • vevaxel - Den drivs av rotorerna. Dess rotation överförs till drivaxeln av kardanaxeln.
 • rotor - Blandningen av luft och bensin antänds av tändstiftet. Explosionen förskjuter rotorn varvid axeln roteras.
 • insprutare - Den pumpar bränsle in i förbränningskammaren med hjälp av en elektrisk pump. Den möjliggör en förbättrad bränsleeffektivitet och ökar därmed motorns effekt samt minskar dess förbrukning jämfört med en förgasare.
 • tändstift - Det antänder den komprimerade luft och bensinblandningen.

Animation

Berättarröst

Som vi alla vet, drivs bilar av motorer. Vevaxelns roterande rörelse överförs till hjulen av drivaxeln. Med hjälp av växellådan kan man ändra antalet rotationer kardanaxeln ska göra under det att vevaxeln roterar ett varv. Vid låg växel, är motorn starkare men hastigheten är låg. Vid hög växel går bilen snabbare och använder mindre bränsle men den accelererar långsammare.

Till skillnad från Otto- och dieselmotorer innehåller Wankelmotorn roterande kolvar.

Tändstiftet antänder luft- och bensinblandningen i motorn. Explosionen förskjuter rotorn varvid axeln roteras.
Alla fyra takter i en typisk Ottocykel sker i Wankelmotorns alla tre förbränningskamrar. Med andra ord, sker tre arbetstakter under varje fullständigt varv vevaxeln gör. Animationen visar de processer som äger rum i en av de tre förbränningskamrarna.

Då rotorn roterar under den första takten, ökar volymen i förbränningskammaren varvid trycket inuti minskar. Luft strömmar då in i kammaren och insprutaren sprutar in bensin.

Under den andra takten komprimerar den roterande rotorn luft- och bränsleblandningen.

Under den tredje takten sker förbränningen. Tändstiftet antänder den komprimerade blandningen av bränsle och luft och explosionen tvingar rotorn att rotera.

Avgaserna blåses ut genom avgasröret under den fjärde takten.

Även om konstruktionen och funktionen i Wankelmotorer är enklare än i kolvmotorer, har en utbredd användning förhindrats på grund av att dessa motorer slits snabbt, inte kan smörjas ordentligt och att de har större miljöpåverkan.

Relaterade objekt

Dieselmotor

Den tyska ingenjören Rudolf Diesel patenterade dieselmotorn år 1893.

Fyrtaktsmotor, även kallad Ottomotor

Denna animation visar den typ av motor som är vanligast i bilar.

Stirlingmotor – varmluftsmotor

Kännetecknande för stirlingmotorn är att förbränningen sker utanför cylindern, till skillnad från på förbränningsmotorer (t. ex. ottomotorn).

Stjärnmotor

Sjärmotorn används främst i flygplan och helikoptrar.

Tvåtaktsmotor

En tvåtaktsmotor är en typ av förbränningsmotor som endast gör två takter under en cykel.

James Watts ångmaskin (1700-talet)

Ångmaskinen som förbättrades av den skotska uppfinnaren James Watt, kom att revolutionera teknologin.

t-V-T diagram för ideala gaser

Sambandet mellan tryck, volym och temperatur för ideala gaser beskrivs av den ideala gaslagen.

Bilens uppbyggnad

Denna animation visar bilens inre och yttre konstruktion samt dess funktion.

Drönare

Användningsområdet för obemannade luftfarkoster (drönare) fortsätter att växa.

Herons ångkula

Heron uppfann den första ångmaskinen, han tycks dock främst ha betraktat den som en underhållande leksak.

Hur fungerar växellådan?

I växellådan ändras motorns vridmoment genom rotationshastigheten minskas eller ökas.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt framdrivningssystem kan man minska utsläppen.

Motorcykel

Denna animation visar hur en motorcykel fungerar.

T-Ford (Ford Model T)

Den populära modellen tillverkades av den amerikanska Fordfabriken och var den första massproducerade bilen i världen.

Oljebrunnens drift

Maskiner som pumpar råolja till ytan.

Oljeplattform

Borrsträngen, som hålls på plats av borrtornet, borrar sig igenom havsbotten tills den når lagret som innehåller råolja.

Added to your cart.