Vyer

Välj den form som visas i de olika vyerna nedan.

Relaterat extramaterial

Ritning av parallella linjer - Lösning 1

Låt oss rita linjen g så att den är parallell med linjen e och passerar genom punkten P.

Gruppering av kroppar 4.

Denna animation illustrerar olika grupperingar av kroppar genom konkreta exempel.

Ritning av en 60 graders vinkel

För att rita en 60 graders vinkel använder vi oss av en liksidig triangel.

Kägelsnitt

Ett kägelsnitt är den plankurva som uppstår när en cirkulär kon genomskärs med ett plant...

Kopiera en vinkel

Låt oss kopiera en given konvex vinkel alfa på halvlinjen f med utgångspunkten F.

Tetraederns volym

För att beräkna volymen av en tetraeder kan vi börja med att beräkna volymen av ett prisma.

Spegling av en punkt i en axel

t-axeln och punkten P är givna. Låt oss rita in spegelbilden (punkt P') av punkten P i t-axeln.

Sfär

En sfär är en grupp punkter som alla befinner sig på samma avstånd från en given punkt i...

Added to your cart.