Vulkanisk aktivitet

Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Geografi

Nyckelord

vulkan, magma mekanism, vulkanutbrott, volcanoes, vulkanisk aktivitet, magma, Postvulkanisk aktivitet, magmakammare, plattektonik, Jordbävning, lava, fjällbildning, vesuvius, natur, geografi, tektoniska plattan, jordskorpa, katastrof

Relaterade objekt

Scener

Vulkaner och plattektonik

 • Afrikanska plattan
 • Eurasiska plattan
 • Arabiska plattan
 • Indiska plattan
 • Nordamerikanska plattan
 • Sydamerikanska plattan
 • Stillahavsplattan
 • Karibiska plattan
 • Cocosplattan
 • Nazcaplattan
 • Antarktiska plattan
 • Australiska plattan
 • Filippinska plattan

De största vulkanutbrotten

 • Mauna Kea
 • Mauna Loa
 • Novarupta
 • Mt. St. Helens
 • Santa Maria
 • Cotopaxi
 • Mt. Pelée
 • La Soufriere
 • Vesuvius
 • Stromboli
 • Etna
 • Kolumbo
 • Piton de la Fournaise
 • Bandai San
 • Pinatubo
 • Krakatau
 • Tambora
 • Tarawera

Konvulkaner

 • askmoln - Det sprids i atmosfären då en konvulkan får utbrott.
 • vulkankrater - Vulkanens trattliknande mynning där lava flödar upp till ytan.
 • pyroklastiskt materialflöde - Het aska och vulkaniskt material flödar ned längs konvulkanens branter under ett explosiva utbrott.

Sköldvulkaner

 • vulkankrater - Vulkanens trattliknande mynning där lava flödar upp till ytan.
 • lavaflöde - Magma som flödar upp till ytan.

Blandade vulkanutbrott

 • öppning - Magma, ånga och gaser strömmar upp till ytan genom denna.
 • vulkankrater - Vulkanens trattliknande mynning där lava flödar upp till ytan.
 • lavaflöde - Magma som flödar upp till ytan.

Postvulkanisk aktivitet

 • fumarol - En öppning som släpper ut ånga och gas innehållande olika kemikalier.
 • gejser - En källa som med jämna mellanrum kastar upp en fontän av hett vatten.
 • solfatara - En öppning som släpper ut svavelhaltiga gaser.
 • mofett - En öppning som släpper ut koldioxid.
 • lervulkan - I lerområden frigörs gaser genom den flytande leran i form av bubblor.

Animation

 • Mauna Kea
 • Mauna Loa
 • Novarupta
 • Mt. St. Helens
 • Santa Maria
 • Cotopaxi
 • Mt. Pelée
 • La Soufriere
 • Vesuvius
 • Stromboli
 • Etna
 • Kolumbo
 • Piton de la Fournaise
 • Bandai San
 • Pinatubo
 • Krakatau
 • Tambora
 • Tarawera
 • Afrikanska plattan
 • Eurasiska plattan
 • Arabiska plattan
 • Indiska plattan
 • Nordamerikanska plattan
 • Sydamerikanska plattan
 • Stillahavsplattan
 • Karibiska plattan
 • Cocosplattan
 • Nazcaplattan
 • Antarktiska plattan
 • Australiska plattan
 • Filippinska plattan

Berättarröst

Vulkanisk aktivitet är en process då magma tränger upp till ytan från jordskorpan. Vulkaner förekommer inte slumpmässigt utan bildar långa kedjor, som väsentligen utgör de tektoniska plattornas gränser.
Vulkanisk aktivitet har en viktig roll i bergsbildningen. Magma är glödhet, smält bergartsmassa under jordytan. Magma som flyter upp på ytan kallas lava, och där den tränger igenom jordskorpan bildas en vulkan. Vulkaner kan särskiljas genom olika utbrottstyper, dessa kan vara explosiva, utströmmande eller blandade utbrott.

Explosiva utbrott är kännetecknande för konvulkaner. Denna typ av utbrott åtföljs av ånga och gaser som kastas upp från kratern i form av massiva explosioner, och resulterar i ett askmoln och pyroklastiskt materialflöde. Detta askmoln kan spridas av vinden över ett enormt område. Det pyroklastiska materialflödet flödar ned längs konvulkanens branter med en hög hastighet. Det är den mest förödande typen av vulkanutbrott. Krakatau, Montagne Pelée och Mount Saint Helens är de mest kända exemplen där denna typ av utbrott inträffar.

Utströmmande utbrott är kännetecknande för sköldvulkaner. Den här typen av utbrott åtföljs inte av explosioner eller pyroklastiska flöden, utan endast av flytande lava som flödar upp till ytan. När lava stelnar, skapas en vulkanisk kon. Exempel på sköldvulkaner är Mauna Kea och Mauna Loa, båda belägna på Hawaiiöarna.

Blandade utbrott är kännetecknande för stratovulkaner. Den här typen av utbrott åtföljs av explosioner och lavaflöden. Den vulkaniska konen består av alternerande skikt av tefra, det vill säga pyroklastiskt material och stelnad lava, därav namnet stratovulkaner. De mest kända exemplen på stratovulkaner är Stromboli, Etna och Cotopaxi.

Efter ett vulkanutbrott, kan postvulkanisk verksamhet observeras. I huvudsak innebär det utsläpp av ånga och gas, som tillexempel koldioxid, svaveldioxid och saltsyra, från fumaroler.

En solfatara är en typ av fumarol som släpper ut svavelgaser.

Mofett är en annan typ av fumarol, som släpper ut koldioxid. En mofett kan kallas "torr" om den släpper ut koldioxid, eller "våt" om det är kolsyrat vatten som strömmar upp från den.

En gejser är en källa som periodvis kastar upp en fontän av hett vatten. Detta händer eftersom vatten sipprar in och ackumuleras i små håligheter under marken där det börjar koka, på grund av värmen som avges av magman, och så småningom slungas ut.

Vulkanisk verksamhet i lerområden åtföljs av lervulkaner, där gaser frigörs genom flytande lera i form av bubblor.

De mest förödande vulkanutbrotten sprider stora mängder av pyroklastiskt material.
Vid Krakataus utbrott år 1883, slungades 18 kubikkilometer pyroklastiskt material ut och vid Tamboras utbrott år 1815, spreds 80 kubikkilometer pyroklastiskt material över ett mycket stort område. Tamboras utbrott var ett av de mest kraftfulla utbrotten i historien.
Utbrott av den här magnituden har globala effekter på jordens atmosfär, klimat och på djur- och växtriket.

Relaterade objekt

Hetfläckar

Hetfläckarna är ställen där magma ofta strömmar upp ur jordskorpan och orsakar vulkanisk aktivitet.

Gejser

En gejser är en källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Stratovulkaners uppkomst och uppbyggnad

Stratovulkaner är uppbyggda av lava, vulkanisk aska och andra utbrottsprodukter.

Förkastning (grundskolenivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig vertikalt längs brottytan.

Hydrotermala öppningar

Hydrotermala öppningar är öppningar i havsbottnen, ur vilka geotermiskt uppvärmt vatten strömmar ut.

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Jordens topografi

I animationen visas jordens största bergskedjor, slätter, floder, sjöar och öknar.

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

Topografisk karta över Ungern

Denna animation visar de geografiska områdena i Ungern.

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Veckning (fortsättningsnivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Veckning (grundskolenivå)

Laterala tryckkrafter orsakar att bergarter veckas. Veckberg bildas på detta sätt.

Jorden

Jorden är en stenplanet med en fast skorpa och en atmosfär som innehåller syre.

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i atmosfären.

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Added to your cart.