Virus

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka fler virus.

Biologi

Nyckelord

virus, infektion, droppinfektion, sjukdom, tobaksmosaik, Bakteriofag, HIV, Influensa, AIDS, fag, proteinskal (kapsid), genetiskt material, DNA-virus, RNA-virus, DNA, RNA, lipidmembran, värdcell, spiralformad, ikosaedrisk, binal, virologi, biologi

Relaterade objekt

Scener

HIV

 • lipidmembran - Härrör från värdcellen. När viruset lämnar cellen blir lipidmembranet insvept i cellmembranet.
 • glykoprotein - Deras funktion är att identifiera värdcellen och fästa viruset på den.
 • lipidhölje - Det genetiska materialet i virus kodar lipidhöljets och proteinskalets glykoproteiner.
 • kapsid
 • genetiskt material - HIV är ett retrovirus vars genetiska material är RNA. Av RNA görs en DNA-kopia inne i värdcellen som kodar virusets glykoproteiner.

Tobaksmosaikvirus

 • proteinskal (kapsid)
 • genetiskt material - RNA. Det genetiska materialet i virus kan bestå av DNA eller RNA.

Bakteriofag

 • huvud - En del av kapsiden (proteinskalet). Huvudet är format som en ikosaeder med 20 likformiga trianglar som sidor.
 • svans - En rörformig struktur genom vilken det genetiska materialet injiceras in i värdcellen.
 • svansfibrer - Deras funktion är att fästa viruset på värdcellen.
 • genetiskt material - Det genetiska materialet i de mest kända bakteriofagerna (T4 och ΦX174) är DNA medan det i andra fager också kan vara RNA.

Influensa

 • lipidmembran - Härrör från värdcellen. När viruset lämnar cellen blir lipidmembranet insvept i cellmembranet.
 • glykoprotein - Deras funktion är att identifiera värdcellen och fästa viruset på den.
 • proteinskal (kapsid) - Det genetiska materialet i virus kodar proteinskalets glykoproteiner.
 • genetiskt material - Det genetiska materialet i influensaviruset är RNA, i andra virus kan det också vara DNA.

Animation

Berättarröst

Under en virusinfektion injicerar viruset sitt genetiska material, DNA eller RNA, i en värdcell. På så sätt omprogrammeras värdcellens metabolism så att den producerar virus från sina egna ämnen. Virus kan bara föröka sig i värdcellen, då de saknar egen ämnesomsättning, därför räknas de inte som levande varelser.

Bakteriofager är virus som infekterar bakterier. När bakterier angrips injicerar viruset sitt genetiska material in i bakterien som börjar producera virus. När viruset sedan lämnar den döda cellen börjar det att infektera andra celler.

I influensavirusets proteinskal, som omges av ett lipidmembran, finns RNA. Influensaviruset sprids genom små droppar i luften som orsakas av hosta eller nysningar. När dessa droppar når luftvägarna hos mottagaren injicerar viruset sitt RNA i mottagarens celler. Värdcellerna börjar då producera virus, som infekterar fler celler. Infektionerna är oftast ofarliga, men i vissa fall kan de ge upphov till livshotande komplikationer. Spanska sjukan som dödade tiotals miljoner människor runt om i världen efter första världskriget, orsakades av virustypen A/H1N1. Vaccination är en effektiv metod för att förhindra influensaspridning men på grund av virusets höga mutationshastighet bör vaccinationen upprepas varje år.

Relaterade objekt

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Amoeba proteus

Utbredda och heterotrofa encelliga organismer med en ständigt föränderlig form som lever i sötvatten.

Digerdöden (Europa, 1347–1353)

En pandemisk sjukdom orsakad av pestbakterien Yersinia pestis. Digerdöden var en av de dödligaste infektionssjukdomarna i mänsklighetens historia.

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Euglena viridis

Heterotrofa och autotrofa encelliga eukaryoter som lever i sötvatten.

Genredigering

Genredigering är en typ av genteknik som resulterar i förändringar i genomet hos en levande organism. Denna animation visar en av de mest välkända...

Paramecium caudatum (toffeldjur)

Encelliga eukaryota organismer som främst lever i sötvatten.

Proteiners sekundärstruktur

Polypeptidkedjor består av aminosyror och förekommer i form av alfahelix eller betaflak.

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyra, ribos och nukleobaser (cytosin, uracil, adenin och guanin).

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Added to your cart.