Vinylklorid (kloreten) (C₂H₃Cl)

Vinylklorid (kloreten) (C₂H₃Cl)

Vinylklorid är en monomer av PVC.

Kemi

Nyckelord

vinylklorid, kloretylen, alkylhalid, halogeninnehållande organisk förening, omättad, vinylgrupp, monomer, Polymer, Polymerisation, PVC, polyvinylklorid, tillsats, giftig, Organisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Diklormetan (CHjClj)

Den framställs genom att behandla metan med klorgas, och används som lösningsmedel.

Eten (etylen) (C₂H₄)

Den första medlemmen i den homologa serien av alkener.

Klormetan (metyl-klorid) (CH₃Cl)

Klormetan kan framställas genom upphettning av en blandning av metan och klor.

Kloroform, triklormetan(CHCl₃)

Även känd som triklormetan, används som lösningsmedel i laboratorier, tidigare även som bedövningsmedel.

Koltetraklorid (CCl₄)

Färglös, giftig vätska med söt doft.

Etan (C₂H₆)

Den andra medlemmen i den homologa serien av alkaner med raka kolkedjor.

Polymerisation av eten

Polymeriserad eten är känt som polyeten, en typ av plast.

1,1,2,2-tetrafluoreten (C2F4)

En färglös, luktfri gas som är en monomer av teflon.

Klor (Cl₂)

Denna gulgröna giftiga gas med stark lukt är en halogen.

Added to your cart.