Vikingatida långskepp (900-talet)

Vikingatida långskepp (900-talet)

Dessa utmärkta skeppsbyggare och sjömän reste långa sträckor över både hav och floder.

Historia

Nyckelord

viking, fartyg, slagskepp, upptäckare, skandinaviska, erövring, raid, roddare, segelbåt, Medelålders

Relaterade objekt

Scener

Vikingatida långskepp

Uppifrån

Däck

Konstruktion

 • roder
 • segel
 • köl
 • mast
 • framstäv
 • akterstäv
 • akterdäck
 • rader av åror

Animation

 • roder
 • segel
 • köl
 • mast
 • framstäv
 • akterstäv
 • akterdäck
 • rader av åror

Berättarröst

Vikingarna var mästare på skeppsbygge. Eftersom fartygen var oumbärliga för handel, erövringar och upptäcktsresor, är det förståeligt att vikingarna värderade sina skepp högst av allt. Många arkeologiska fynd har gjorts av dåtida fartyg, därför har man en hel del information om vikingarnas liv i relation till deras skepp.

Vikingaskepp byggdes främst av ekträ. Den mest karakteristiska typen var långskeppet. Som namnet antyder, var dessa skepp långa och smala och de var lätta att manövrera. Trots att de inte var särskilt djupgående kunde de användas på öppet hav och inte bara på floder. Vikingarna använde långskeppen både för handel och för militära ändamål.

Det första steget i skeppsbygget var att konstruera kölen. Den var uthuggen i ett enda stycke, vilket gav fartyget styrka och stabilitet. Därefter byggdes de karakteristiskt böjda och ofta helt symmetriska fram- och akterstäven. Dessa var ofta prydda med djurhuvuden snidade i trä.
Därefter nitades plankor och ribbor ihop till ramverket. På skrovets överkant fästes sköldar för att skydda roddarna och för att göra skrovet högre. Till sist byggdes masten som var ungefär tio meter hög. Vid masten fästes en tio meter lång bom.

Långskeppen hade vanligtvis färgglada råsegel, vilka ofta indikerade ägarens rikedom. Långskeppen spelade en central roll i vikingarnas liv. Som Winston Churchill uttryckte det: "Vikingarnas själ ligger i deras långskepp". Förutom att de var mästare på skeppsbygge, var de också mycket skickliga sjömän och navigatörer.

Relaterade objekt

Vikingabosättning (900-talet)

Typiska vikingabosättningar fanns inte bara i Skandinavien utan anlades också i mer avlägsna områden.

Borgunds stavkyrka (1200-talet)

Träkyrkan byggdes någon gång mellan 1100- och 1200-talet och är den bäst bevarade stavkyrkan i Norge.

Vikingahövding (900-talet)

Vikingahövdingar valdes bland stammens medlemmar, efter blodsband eller hjältedåd.

Birem (tvåraders krigsfartyg)

En birem var ett krigsfartyg som användes av många arméer under antiken. Roddarna satt på två däck på olika nivåer och skeppet hade en karakteristisk...

Djonk

Ett segelfartyg med karaktäristiska loggertsegel som används för både militära ändamål och handelsändamål.

Grekiskt handelsfartyg (antiken)

De gamla grekerna blev "havets åkare" tack vare sina moderna segelfartyg.

Navigationsinstrument från förr

Flera sinnrika instrument, som underlättar navigeringen till havs, har uppfunnits genom århundradena.

Polynesisk katamaran

Polynesier reste långa avstånd med sina specialdesignade båtar.

Quinquereme (200-talet f.v.t.)

Galärskeppet där roddarna satt placerade på flera nivåer var ett krigsskepp som användes under den hellenistiska eran.

Engelskt slagskepp (1700-talet)

Engelska segelfartyg var bland de bästa fartygen mellan 1600-talet och 1800-talet.

Santa Maria (1400-talet)

Den tremastade karacken Santa Maria var skeppet som Christofer Columbus seglade under sin första expedition.

Segelfartyg

Skonare, även kallad skonert, användes främst som handelsfartyg och började byggas i Nederländerna på 1600-talet.

Traditionell arabisk segelbåt (sambuk)

Den största arabiska segelbåtstypen, ofta använd som handelsfartyg i Persiska viken.

Added to your cart.