Veckning (avancerad nivå)

Veckning (avancerad nivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Geografi

Nyckelord

Veckning, veck, synclines, antiklinalen, ventiler, veckberg, fjällbildning, plattektonik, sedimentärt bassängen, sediment, tektoniska plattan, tryckkraft, sten, berg, bergskikt, natur, geografi

Relaterade objekt

Scener

Veckning

 • upprättstående veck
 • lutande veck
 • liggande veck
 • överstjälpt veck

I sedimentära bassänger finns flera olika lager av sediment. Dessa sediment är plastiska på grund av sin höga vattenhalt, och ligger normalt under vatten.
Om denna sedimentära bassäng ligger på gränsen mellan konvergerande tektoniska plattor, verkar laterala tryckkrafter på den från motsatta riktningar och trycker ihop dessa lager.
Som ett resultat bildas veck som kan vara antingen antiklinala, det vill säga konvexa, eller synklinala, det vill säga konkava.
De motverkande krafterna är dock sällan av jämbördig styrka. När trycket är starkareena sidan, blir antiklinalerna (topparna) och synklinalerna (dalarna) asymmetriska varvid antiklinalerna börjar luta sig över synklinalerna.
När tryckkraften blir starkare, kan den välta antiklinalerna och liggande veck bildas. Fortsatt tryck skjuter dessa veck över synklinalerna varvid överstjälpta veck bildas.
När vecken formas i en kedja talar man om veckbergskedjor.

Definition av termer

Veckning: en geologisk process där laterala tryckkrafter skapar veck i jordskorpan och resulterar i en veckad struktur.

Veck: det grundläggande elementet i veckningsprocessen.

Veckberg: berg bildat främst utifrån effekterna av geologisk veckning.

Upprättstående veck

 • bergartslager
 • laterala tryckkrafter

Lutande veck

 • bergartslager
 • mindre laterala tryckkrafter
 • större laterala tryckkrafter

Liggande veck

 • bergartslager
 • mindre laterala tryckkrafter
 • större laterala tryckkrafter

Överstjälpt veck

 • bergartslager
 • mindre laterala tryckkrafter
 • större laterala tryckkrafter

Animation

 • laterala tryckkrafter
 • mindre laterala tryckkrafter
 • större laterala tryckkrafter
 • mindre laterala tryckkrafter
 • större laterala tryckkrafter
 • mindre laterala tryckkrafter
 • större laterala tryckkrafter
 • upprättstående veck
 • lutande veck
 • liggande veck
 • överstjälpt veck

Berättarröst

Laterala tryckkrafter pressar samman flexibla bergartslager och förflyttar dem uppåt eller nedåt varvid antiklinala, det vill säga konvexa veck eller synklinala, det vill säga konkava veck bildas.

När de sammanpressande krafterna är lika stora bildas ett upprättstående veck med symmetrisk axel.

När tryckkraften är starkare på den ena sidan bildas ett lutande veck vars axel lutar lite åt sidan.

När den laterala tryckkraften är mycket större på den ena sidan blir vinkeln på veckaxeln också större, varvid ett liggande veck bildas.

När den laterala tryckkraften på den ena sidan är så mycket större att bergartslagret bryts och det ena lagret glider över det andra bildas ett överstjälpt veck. Dessa veck kan nå en bredd upp till cirka hundra kilometer.
Både Alperna och Karpaterna är resultatet av veckning.

Relaterade objekt

Förkastning (gymnasienivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig vertikalt längs brottytan.

Förkastning (grundskolenivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig vertikalt längs brottytan.

Glaciär (gymnasienivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

Torsionsvåg

Kraft kan mätas genom att mäta vridningen på torsionstråden i en torsionsvåg.

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Veckning (fortsättningsnivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Veckning (grundskolenivå)

Laterala tryckkrafter orsakar att bergarter veckas. Veckberg bildas på detta sätt.

Added to your cart.