Vattenkvarn

Maskiner som omvandlar energin i strömmande eller fallande vatten till mekanisk energi användes redan under medeltiden.

Relaterat extramaterial

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Vattenturbin, generator

Vattenturbiner omvandlar rörelseenergin i vatten till elektricitet.

Herons ångkula

Heron uppfann den första ångmaskinen, han tycks dock främst ha betraktat den som en...

Offshore exploatering av naturgas (Norge)

Troll A är en naturgasplattform i havet utanför Norge och den är den största...

Hästvandring

Anordning som drevs av djur (eller människor) och som främst användes i sädeskvarnar.

Hur fungerar solpaneler och solfångare?

Denna animation visar hur solenergi kan utnyttjas.

Väderkvarn

Maskiner som omvandlar vindenergi till, för människan, användbar energi användes redan...

Added to your cart.