Vattenförsörjningssystem

Vattenförsörjningssystemet förser hushåll och industrier med rent och säkert dricksvatten.

Relaterat extramaterial

Markförorening

Denna animation visar de viktigaste källorna till markföroreningar.

Does wind have energy?

This lesson presents the old and modern ways of utilising wind energy.

Luftfart

Luftfarten har blivit den snabbaste, mest pålitliga och mest populära sättet att resa på.

Ursprungsbefolkningar i Afrika - nomaderna

Nomadiska herdar lever fortfarande runt om i det Östafrikanska riftsystemet (the Great Rift...

Radby på landsorten

Byar som upprättades i dalgångar bestod vanligtvis av hus byggda på långa och smala tomter.

Bilens utveckling

Bilar har utvecklats mycket sedan slutet av 1800-talet.

Transportnät

Animationen visar de viktigaste luft-, vatten- och landvägarna och knutpunkterna.

Zuiderzee- och Deltaverken (Nederländerna)

Nederländerna fortsätter sin kamp mot havet som har pågått i århundraden.

Added to your cart.