Vattenfall

Vattenfall

Vattenfall bildas där ett vattendrag störtar över ett stup.

Geografi

Nyckelord

vattenfall, flod, Khone, Angelfallen, pendel, terräng formning, flodbädd, lavabomber, sten, Mekong, Kongo, natur, geomorfologi, geografi

Relaterade objekt

Scener

Vattenfall

Ett vattenfall är en del av ett vattendrag där vattnet rinner över kanten på en vertikal eller en mycket brant klippa. Vattenfall förekommer oftast vid vattendragets övre delar. Om vattendraget strömmar genom olika bergarter, eroderas det mjukare berglagret snabbare och ett stup bildas i flodbädden som blir större över tiden och skapar ett vattenfall. Vid foten av vattenfallet fördjupas flodbädden kontinuerligt av vattnets kraft.

Mjuka berglager eroderas kontinuerligt av det sedimentbärande vattnet som slår mot klipporna och av vattenvirvlar skapade av det fallande vattnet. Gropen blir då allt större och det hårdare berglagret förlorar så småningom dess stöd och kollapsar till slut. Eftersom denna process fortsätter över tid retirerar vattenfallet uppströms och fortsätter att öka i höjd.

Vattenfall kan grupperas i olika kategorier baserat på deras storlek. Med en höjd på nästan 1000 meter anses Angelfallen i Venezuela som världens högsta vattenfall. Med en bredd på cirka 11 kilometer är Khonefallen, som ligger i Mekongfloden, världens bredaste vattenfall. Världens största vattenfall efter vattenflöde är Ingfallen i Kongofloden, med en vattenföring på nästan 26 000 m³/s.

Tvärsnitt

 • hård bergart
 • mjuk bergart
 • bergartsrester
 • fördjupad flodbädd

Formation

De största vattenfallen

 • Angel - Det ligger i floden Gauja i Venezuela. Det 979 meter höga vattenfallet rankas som världens högsta vattenfall.
 • Tugela - Det ligger i floden Tugela. Det 948 meter höga vattenfallet rankas som världens näst högsta vattenfall.
 • Tres Hermanas - Med en höjd på 914 meter är det världens tredje högsta vattenfall.
 • Olo'upena - Det 900 meter höga vattenfallet ligger på Molokai, en av Hawaiiöarna.
 • Yumbilla - Det 896 meter långa vattenfallet ligger i Amazonas.
 • Vinnufossen - Det ligger i floden Vinnu. Det 865 meter höga vattenfallet är det högsta vattenfallet i Eurasien.
 • Skorga - Det 864 meter höga vattenfallet ligger i floden Skorga nära Vinnufossen.
 • Pu'uka'oku - Det 840 meter höga vattenfallet ligger på Molokai, en av Hawaiiöarna.
 • James Bruce - Det 840 meter höga vattenfallet är det högsta vattenfallet i Nordamerika.
 • Browne - Det 836 meter höga vattenfallet är det högsta vattenfallet i Nya Zeeland.
 • Kjerrskredfossen - Det 830 meter höga vattenfallet är det näst högsta vattenfallet i Norge.
 • Los Chorros de Cura - Det 821 meter höga vattenfallet är ett av Venezuelas högsta vattenfall.
 • Waihilau - Det 792 meter höga vattenfallet finns på Hawaii.
 • Colonial Creek - Det 783 meter höga vattenfallet är det högsta vattenfallet i USA.
 • Mongefossen - Det är 773 meter högt.

Animation

 • Inga - Det är världens största vattenfall och ligger i Kongofloden. Dess årliga medelvattenföring är 25 770 m³/s.
 • Khone - Det är världens bredaste vattenfall (10 800 m) och ligger i Mekongfloden. Dess årliga medelvattenföring är 11 600 m³/s.

Bilder

 • Angelfallen
 • Iguazúfallen
 • Khonefallen
 • Niagarafallen
 • Victoriafallen

Berättarröst

Ett vattenfall är en del av ett vattendrag där vattnet rinner över kanten på en vertikal eller en mycket brant klippa. Vattenfall förekommer oftast vid vattendragets övre delar. Om vattendraget strömmar genom olika bergarter, eroderas det mjukare berglagret snabbare och ett stup bildas i flodbädden som blir större över tiden och skapar ett vattenfall. Vid foten av vattenfallet fördjupas flodbädden kontinuerligt av vattnets kraft.

Mjuka berglager eroderas kontinuerligt av det sedimentbärande vattnet som slår mot klipporna och av vattenvirvlar skapade av det fallande vattnet. Gropen blir då allt större och det hårdare berglagret förlorar så småningom dess stöd och kollapsar till slut. Eftersom denna process fortsätter över tid retirerar vattenfallet uppströms och fortsätter att öka i höjd.

Vattenfall kan grupperas i olika kategorier baserat på deras storlek. Med en höjd på nästan 1000 meter anses Angelfallen i Venezuela som världens högsta vattenfall.

Med en bredd på cirka 11 kilometer är Khonefallen, som ligger i Mekongfloden, världens bredaste vattenfall.

Världens största vattenfall efter vattenflöde är Ingfallen i Kongofloden, med en vattenföring på nästan 26 000 m³/s.

Relaterade objekt

Floder och landformer

Floder spelar en viktig roll i utformningen av jordens yta. De orsakar erosion samt transporterar och avsätter sediment.

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Frank Lloyd Wrights berömda hus är ett mästerverk inom modern arkitektur.

Förkastning (gymnasienivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig vertikalt längs brottytan.

Nationella symboler och sevärdheter

I detta spel lär vi oss om nationella symboler och sevärdheter runt om i världen.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Fjord

En fjord är en lång, smal havsvik med branta väggar i en dal som skapats av glacial erosion.

Glaciär (gymnasienivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Karstområde (gymnasienivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Vattenkvarn

Maskiner som omvandlar energin i strömmande eller fallande vatten till mekanisk energi användes redan under medeltiden.

Added to your cart.