Vätebromid (HBr)

Vätebromid (HBr)

En av vätehaliderna som används för att tillverka bromalkaner.

Kemi

Nyckelord

vätebromid, vätehalogenid, Molekyl, polär, kovalent bindning, sigmabindning, giftig, oorganiskt, allmän kemi, kemi

Relaterade objekt

Jämförelse av vätehalogenider

Atomer i vätehalogenider är sammanbundna av kovalenta bindningar och bildar polära molekyler.

Brom (Br₂)

En halogen som kan orsaka hudirritation.

Väte (H₂)

Färglös, luktfri gas som är lättare än luft. Väte är det vanligaste grundämnet i universum.

Vätefluorid (HF)

En mycket frätande vätehalid som till och med angriper glas.

Vätejodid (HI)

En färglös gas som är tyngre än luft och har en stickande lukt.

Väteklorid (HCl)

En färglös gas med stickande lukt, vars vattenlösning kallas saltsyra.

Added to your cart.