Varmluftsballong (1700-talet)

Varmluftsballong (1700-talet)

De franska bröderna Montgolfier var de första flygpionjärerna.

Historia

Nyckelord

Montgolfier bröder, Montgolfier, luftskepp, luftfart, Varmluftsballong, uppfinnare, uppfinningar, ballong, termodynamik, vetenskapshistoria, uppfinning, Franska, Paris, Fysik, hiss, gaslagar, mekanik, teknik, Frankrike, renässansen, historia

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilket land kom bröderna Montgolfier ifrån?
 • När skedde den första offentliga flygningen med varmluftballong?
 • Hur reagerade byns invånare när de såg ballongen anlända från Paris?
 • När skedde den första bemannade flygningen med varmluftballong?
 • Hur bevisade bröderna att flygning inte var skadlig för levande varelser, enligt obekräftade källor?
 • Vad hände med en av bröderna Montgolfier när han flög för första gången 1784?
 • Vilken fransk regent bevittnade en av de första flygningarna år 1783?
 • Är det sant att familjen Montgolfier blev upphöjd till adel och blev beviljad pension som ett resultat av deras uppfinnarverksamhet?
 • Är det sant att vidskepliga människor trodde att ballongen var djävulens verk?
 • Är det sant att Leonardo da Vinci var den förste att bygga en fungerande luftballong?
 • Vad användes för att få ballongen att röra sig horisontellt?
 • Vilken av följande uppfinningar skapades före varmluftsballongen?
 • Vilken höjd nådde ballongen vid den första bemannade färden?
 • Vilken gas användes i varmluftsballonger från slutet av 1700-talet?
 • I vilken akademisk organisation togs bröderna Montgolfier in som medlemmar?
 • Vilken typ av varmluftsballong uppfanns av bröderna Montgolfier?
 • Vad var diametern på den första ballongen som uppvisades offentligt?
 • Vad blev resultatet när vattenånga användes vid de första försöken?
 • Vem ville kungen av Frankrike skicka upp med ballongen vid den första bemannade flygningen?
 • Under vilken historisk period var bröderna Montgolfier verksamma?
 • Vilken av följande anordningar uppfanns INTE under 1700-talet?
 • Vad användes för att få ballongen att röra sig vertikalt?
 • Vem var INTE en av brödernas Montgolfiers samtida?
 • Vem var en av bröderna Montgolfiers samtida?

Scener

Varmluftsballong

Flygning

Konstruktion

Animation

Berättarröst

De franska bröderna Montgolfiers experiment utgör en viktig milstolpe i flyghistorien. Joseph-Michel och Jacques-Étienne Montgolfier som kom från en familj av papperstillverkare, utförde olika experiment med varmluftsballonger.

En luftballong är en ballong som använder varmluft för att generera bärkraft.

Bröderna hade från början försökt att använda sig av vattenånga, men eftersom ångan kyls ned och därmed kondenseras blev pappersballongen fuktig och oanvändbar. Senare försökte bröderna att innesluta rök i ballongen, men eftersom röken kyls ned mycket snabbt, gav inte heller detta önskat resultat. Slutligen lyckades de, genom att kontinuerligt värma upp luften i ballongen underifrån.

De första ballongerna var obemannade men enligt obekräftade källor skickades senare djur upp i korgen. Den första offentliga demonstrationen av luftballongen ägde rum nära Paris i juni 1783.

Ballongen konstruerades av säckväv fodrat med papper och flygningen tog 10 minuter. Den första bemannade ballongen lyfte, även den nära Paris, i november samma år. Det fanns ett järngaller under ballongens öppna botten på vilket halm och trä eldades. Den heta luften och röken lyfte ballongen från marken. Flygningen tog 25 minuter och man landade ca 7,5 km bort. De två modiga passagerarna, en vetenskapsman och en markis blev flygpionjärer.

Relaterade objekt

Varmluftsballong

En varmluftsballong är en typ av luftballong som lyfts med varmluft.

Klädsel (Västeuropa, 1700-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Luftfartens historia

Animationen ger en sammanfattning av luftfartens historia från medeltiden fram till idag.

Zeppelinare, LZ 129 Hindenburg

En zeppelinare är ett luftskepp med ett stelt metallskelett.

Zeppelinare, LZ 17 Sachsen (1913)

En zeppelinare är ett luftskepp med ett stelt metallskelett.

Hur fungerar en ubåt?

Ubåten kan sjunka ned under vattnet och komma upp till ytan igen genom att skrovets genomsnittliga densitet ändras.

Otto Lilienthals glidflygplan

Den tyske ingenjören, Otto Lilienthal var den första personen som lyckades flyga med ett glidflygplan som han själv hade byggt.

Added to your cart.