Värmekraftverk (kolvätebränsle)

Värmekraftverk omvandlar energi som frigörs vid förbränning av fossila bränslen eller förnybara resurser till elektricitet.

Relaterat extramaterial

Meteorologiska instrument (grundskolenivå)

Denna animation visar instrument som används för att undersöka atmosfäriska fenomen.

Järnmetallurgi (gymnasienivå)

Råjärn framställs av järnmalm i järnsmältverk.

Suezkanalen

Suezkanalen är en konstgjord vattenväg som förbinder Röda havet med Medelhavet.

Markförorening

Denna animation visar de viktigaste källorna till markföroreningar.

Europeiska unionen

Lär dig mer den Europeiska unionens historia och ekonomiska samarbete.

Månlandningen den 20 juli 1969

Neil Armstrong, en av besättningsmedlemmarna på Apollo 11, var den första människan som...

Interkontinental stadstrafik

Trafik- och transportplanering mellan två skilda delar av en större stad är ingen lätt uppgift....

Byar

Byar är samhällen med en relativt liten befolkning och med endast lokala förvaltningsbefogenheter.

Added to your cart.