Vägkorsning

Vägkorsning

En underhållande och spektakulär animation för att träna orientering och lokalsinne.

Matematik

Nyckelord

Orientering, inlärnings riktningar, riktningar, vänster-höger, transport, korsning, Gata, rum, trafikljus, trottoar, övergångsställe, vägmärke, busshållplats, buss, Cykel, Positionering

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilken färg har bilen som står längst bort från bussen?
 • Hur många bänkar finns vid basketplanen?
 • Hur många taxibilar kan du se på bilden?
 • Vad gör bussen på bilden?
 • Hur många våningar har byggnaden som finns i det nedre högra hörnet?
 • Hur många träd finns på bilden om man bortser från de som finns i parken?
 • Vilken typ av kollektivtrafik kan du se på bilden?
 • Vilken färg har bilen som står närmast polisbilen?
 • Hur många övergångsställen kan du se på bilden?
 • Taxibilen som passerar basketplanen svänger...
 • Hur många parkerade bilar syns i bilden?
 • Vad är färgen på de flesta bilarna i bilden?
 • Vilken färg har taxibilen på bilden?
 • Hur många vägmärken finns på bilden?
 • Hur många hjul har bussen på bilden?
 • Hur många personer väntar vid övergångsstället?
 • Vad kan man köpa i parken enligt bilden?
 • Hur många övergångsställen finns på bilden?
 • Vilken funktion har behållaren som finns på skylten vid busshållplatsen?
 • Hur många trafikljus finns på bilden?
 • Vilken färg har barnvagnen på bilden?
 • Vilken färg har trafikljuset framför den lille pojken på cykeln?
 • Hur många basketkorgar ser du på bilden?
 • Vad kan du se i mitten av korsningen?
 • När trafikljuset visar ... kan man korsa vägen vid övergångsstället.
 • Hur många personer väntar vid övergångsstället?
 • På vilket sätt är övergångsställen markerade?
 • Hur många övergångsställen kan du se på bilden?
 • Vem står längst bort från polisbilen?
 • Hur många basketspelare finns på bilden?
 • Vad spelas på planen?
 • Hur många cyklar finns på bilden?
 • Vad finns bakom cyklisten?
 • Hur många bilar står vid vägkanten?
 • Vad är färgen på sopkorgarna som finns bredvid trafikljusen?
 • Hur många taxibilar finns på bilden?
 • Hur många bilar står på parkeringen?
 • Vad finns på reklampelaren som står vid parken?
 • Hur många personer befinner sig i parken?
 • Hur många personer väntar vid busshållplatsen?
 • Hur många bänkar finns i parken?
 • Åt vilket håll svänger en av taxibilarna?
 • Vad är färgen på telefonkiosken på bilden?
 • I vilken riktning vill taxibilen bredvid polisbilen köra?
 • Var ligger telefonkiosken i förhållande till grönsakshandlaren?
 • Med vilken färg lyser det närmaste trafikljuset?
 • Vem står närmast polismannen?
 • Vilken färg har bilen som står till höger om den röda bilen på parkeringen?
 • Hur många olika färger används på trafikljusen?
 • Vilken färg har bilen som står framför vägarbetarna?
 • Var står polismannen?
 • Vilken färg har parasollen som står bredvid grönsakshandlaren?
 • På vilken sida av bussen kan passagerarna stiga ombord?
 • Vilken färg har glassförsäljarens parasoll?
 • Vad gör bussen på bilden?
 • För att korsa övergångsstället på ett säkert sätt när trafikljuset lyser grönt skall cyklisten...
 • Hur många bilar står på parkeringen?
 • Hu många kvinnor finns på bilden?
 • Vilket påstående stämmer in på den gröna bilen?
 • Kan du se den lilla flickan klädd i orange som håller sin mammas hand? Vilken av mammans händer håller hon i?
 • Vem står närmast den blåa bilen som står vid vägkanten?
 • Vad är färgen på de flesta bilarna på bilden?
 • Vilken färg är det på kläderna som vägarbetarna bakom vägmärket har på sig?
 • Vilken bil står längst bort från barnvagnen?

Scener

Lärkgatan

 • grönsakshandlare
 • barnvagn
 • polisbil
 • polis
 • trafikljus
 • trottoarpratare
 • taxibil
 • bil
 • basketplan
 • trottoar
 • glasskiosk
 • cyklist
 • övergångsställe
 • parkering

Lönngatan

 • övergångsställe
 • arbetare
 • korsning
 • brunnslock
 • barnvagn
 • trafikljus
 • cyklist
 • vägmärke
 • basketplan
 • basketkorg
 • bil

Kattorget

 • bil
 • övergångsställe
 • taxibil
 • park
 • reklampelare
 • barnvagn
 • sopkorg
 • buss
 • busshållplats
 • bänk
 • vägmärke

Skolgatan

 • busshållplats
 • buss
 • cyklist
 • taxibil
 • barnvagn
 • parasoller
 • telefonkiosk
 • grönsakshandlare
 • trafikljus

Vägkorsning

 • bil
 • byggnad
 • bänk
 • basketplan
 • polisbil
 • taxibil
 • övergångsställe
 • buss
 • busshållplats
 • träd
 • park

Relaterade objekt

Barnrum

Animationen tränar din rumsuppfattning.

Buss

Bussar spelar en viktig roll i kollektivtrafiken.

De första dagarna i skolan

Lär dig om färger, siffror, bokstäver och former medan du leker!

Emma på lekplatsen

En färgglad och underhållande animation för att träna rumsorientering.

Säkerhetsutrustning för cyklar

Vägtrafiklagen reglerar säkerhetsutrustning för cyklar.

Svalby

En underhållande animation för att öva orienteringsförmågan med hjälp av en karta.

Tunnelbana

Det snabbaste spårbundna transportmedlet i stadstrafik.

Bilens uppbyggnad

Denna animation visar bilens inre och yttre konstruktion samt dess funktion.

Bilens utveckling

Bilar har utvecklats mycket sedan slutet av 1800-talet.

Brandkår

Denna animation visar brandbilens uppbyggnad.

Cykelns utveckling

Utvecklingen av cykeln, som först sågs som en leksak, speglar väl den tekniska utvecklingen under de senaste tre århundradena.

Eldriven kollektivtrafik

Trådbussar och spårvagnar är exempel på miljövänliga transportmedel.

Medeltida stad

Medeltida bostadshus byggdes i sten eller i tegel och hade flera våningar.

Sopbil

Sopbilar har en viktig roll i städer och byar.

Ungersk polispatrull

Denna animation visar polisbilens och polispatrullens utrustning.

Added to your cart.