V-1 flygande bomb

V-1 flygande bomb

V-1 var en kryssningsrobot med pulsjetmotor som utvecklats av Nazityskland och användes under andra världskriget.

Historia

Nyckelord

ballistiska, raket, explosiv, massförstörelsevapen, weapon (vapen), världskrig, Tysk

Relaterade objekt

Scener

Vedergällningsvapen 1

V-1 var en aerodynamisk robot med autopilot som utvecklades av Nazityskland under andra världskriget.

Det tyska namnet på V-1 roboten var Vergeltungswaffe, som betyder "vedergällningsvapen". I tredje riket kallades detta vapen för Kirschkern (körsbärskärna), Maikäfer (ollonborre) och Krähe (kråka).
Den var även känd som "surrbaggen" (doodlebug, buzz bomb) av de allierade på grund av det mycket karakteristiska ljudet den gav ifrån sig.

Tack vare motståndsrörelsen och hemliga agenter, kunde de allierade komma över en hel del information om V-1 roboten. De var därför relativt väl förberedda på attackerna och vapnets huvudstyrka blev istället den psykologiska effekt det hade.

Avfyrning

Jetmotorn var på egen hand inte tillräckligt stark för att kunna avfyra V-1 roboten. Den hade inte heller någon landningsmekanism och därför användes en ångkatapult för avfyrningen. Avfyrningsrampen var 48 meter lång och fem meter hög och alltid riktad mot målet. V-1 roboten placerades på den nedre delen av rampen.

En rälsbunden ånggenerator kopplades till denna del av avfyrningsrampen. Anordningen pumpade in högtrycksånga, som skapades av den kemiska reaktionen mellan väteperoxid och kaliumpermanganat, i avfyrningsrampens ihåliga kropp varpå roboten sköts ut mot målet.

Flygning

Nazityskland började använda detta vapen efter landstigningen i Normandie i syfte att hämnas på Storbritannien. Huvudmålet var London och Tyskland avfyrade V-1 robotar mot staden vid flera tillfällen under sommaren 1944.

En gyrokompass-baserad autopilot stabiliserade och höll roboten i kurs efter avfyrningen. Dess viktigaste egenskap var förmågan att motstå geomagnetiska störningar. Gyrokompasser används främst på flygplan.

Konstruktion

Spännvidden på det åtta meter långa vapnet översteg fem meter. En bakre vinge och en fena fästes vid den strömlinjeformade kroppen som var täckt med svetsade stålplåtar.

Propellern var monterad på robotens nos. Den var ansluten till en räknare, som bestämde robotens nedslagsplats. Styrsystemet var placerat i vapnets huvud. Gyrokompassen ansvarade för att styra bomben.

V-1 robotens andra viktiga del var stridsspetsen som innehöll säkringarna och sprängämnena. Bakom stridsspetsen fanns bränsletanken genom vilken huvudvingfästet gick. Två sfäriska tryckluftstankar var belägna i kroppens mitt. Robotens "hjärna" som innehöll styrenheterna installerades i den bakre delen. Pulsjetmotorn var monterad ovanför denna "autopilot".

Jetmotor

V-1 roboten drevs av en Argus As 109-014 pulsjetmotor. En blandning av komprimerad luft och bensin med 75 oktan injicerades in i förbränningskammaren genom inloppsventilerna. Blandningen antändes av tändstiftet vilket sedan inte användes mer under flygningen eftersom den tidigare explosionen skulle antända nästa blandning.

Under den snabba förbränningen av bränsle- och luftblandningen ökade trycket i de heta gaserna plötsligt. Som ett resultat stängdes inloppsventilerna så att gaserna endast kunde lämna förbränningskammaren genom avgasmunstycket. Detta tryck, som utövades på förbränningskammarens främre vägg, skapade den drivkraft som behövdes för att driva vapnet framåt.

Trögheten i avgasen som lämnade förbränningskammaren vid en hög hastighet minskade trycket inuti förbränningskammaren. Trycket föll något under nivån som fanns på den andra sidan av inloppsventilerna och ett lätt vakuum skapades. Efter detta öppnades ventilerna igen och frisk luft strömmade in genom luftmunstyckena medan bränsle sprutades in i förbränningskammaren och processen startades om igen.

Animation

Berättarröst

V-1 var en aerodynamisk robot med autopilot som utvecklades av Nazityskland under andra världskriget. Den började användas efter landstigningen i Normandie i syfte att hämnas på Storbritannien. Huvudmålet var London och Tyskland avfyrade den första V-1 roboten mot staden i juni 1944.

Jetmotorn var på egen hand inte tillräckligt stark för att kunna avfyra V-1 roboten. Den hade inte heller någon landningsmekanism och därför användes en ångkatapult för avfyrningen. Avfyrningsrampen var alltid riktad mot målet. En gyrokompass-baserad autopilot stabiliserade och höll roboten i kurs efter avfyrningen.

V-1 roboten drevs av en Argus pulsjetmotor. En blandning av komprimerad luft och bensin med 75 oktan injicerades in i förbränningskammaren genom inloppsventilerna. Blandningen antändes av tändstiftet vilket sedan inte användes igen under flygningen eftersom den tidigare explosionen skulle antända nästa blandning.

Tack vare motståndsrörelsen och hemliga agenter, kunde de allierade komma över en hel del information om V-1 roboten. De var därför relativt väl förberedda på attackerna och vapnets huvudstyrka blev istället den psykologiska effekt det hade.

Relaterade objekt

V-2 ballistisk robot (1944)

Den tyska roboten med flytande bränsle som drivmedel utvecklades under andra världskriget. Den var det första kända konstgjorda föremålet att nå rymden.

Tysk soldat (andra världskriget)

Wehrmachts soldater under andra världskriget var välutbildade och utrustade med moderna vapen.

RT-2PM Topol interkontinental ballistisk robot (Sovjetunionen, 1985)

En mobil, kärnvapenbärande ballistisk robot som utvecklades under de sista åren av kalla kriget.

Atombomb (1945)

Atombomben är ett av de mest destruktiva vapnen i mänsklighetens historia.

Junkers JU-52 (1932)

Det populäraste transportflygplanet av de som tillverkades i Europa före andra världskriget .

Messerschmitt Bf 109 G (Tyskland, 1941)

Ett legendariskt jaktplan som användes av det tyska flygvapnet under andra världskriget.

Mitsubishi A6M Zero (Japan, 1940)

Det japanska stridsflygplanet Mitsubishi A6M, allmänt känt som "Zero", var ett legendariskt flygplan som användes under andra världskriget.

Supermarine Spitfire (Storbritannien, 1938)

Spitfire var ett legendariskt brittiskt ensitsigt stridsflygplan som användes i andra världskriget.

Stridsvagnar (andra världskriget)

De centrala aktörerna i andra världskriget var stridsvagnarna.

Added to your cart.